16/11/2015

JAPAN 2015 - #01 WE´RE HERE

After a long way and very quick recovery we spend our first day in Japan in fast pace visiting some interesting places... Today we´re ready to have a rest, much more online from tommorrow on!

Po dlouhé cestě a krátkém zotavení jsme hned náš první den v Japonsku prožili ve vysokém tempu a navštívili několik zajímavých míst. Dnes už jsme zralí akorát na pořádný odpočinek, mnohem více už od zítřka on-line!


No comments:

Post a Comment