20/12/2018

YAMADORI LARCH FIRST STYLING

Recently we´ve set the very first shape of this big yamadori larch collected 5 years ago and repotted once since then. The semi-rough styling has been made, as always, no need to be very detailed at first, once the structure is settled, next year we can proceed to a final styling of smaller branchlets. This larch is about 90 cm tall and the aim is not to tame its wild appearence too much...

Před nedávnem jsme založili první tvar tohoto velkého yamadori modřínu vyzvednutého před 5 lety a loni přesazeného do první misky. Základní polo-hrubé tvarování jako obvykle proběhlo bez detailního drátování všech jemných větviček, které bude na pořadu dne nejdříve koncem příští sezóny. 
Modřín je cca 90 cm vysoký a hlavním úkolem do budoucna bude uhlídat jeho divočejší charakter, příliš jej neuhladit..

 2018 after / po tvarování

2018 one week before styling / asi týden před tvarováním

 Possible front, even more dramatic / Další možná pohledovka, ještě o něco dramatičtější...


And some X-mas feeling image with snow topping... / A nakonec jedna vánoční i se sněhovým popraškem.

No comments:

Post a Comment