16/04/2017

VIRGINIANA JUNIPER "THE SNAKE CHARMER" - UPDATE 2017

Recently we´ve also made a repotting of this virginiana juniper called "The Snake Charmer". This tree is originally an "urban-dori" collected in my city in 2005: since then, it was grafted in order to get the foliage closer to the trunk and it has progressed nicely. Next re-styling is probably scheduled to the winter 2017/2018, current pot is by Hugo Studeník,

Letos jsme přesadili i tento náš v podstatě jediný sbírkový jalovec zvaný "Zaříkávač hadů". Jeho vývoj už byl na webu prezentován na více místech např. v tomto vlákně. V každém případě se jedná o "městské yamadori" z nedalekého rožnovského sídliště vyzvednuté v roce 2005, od té doby už strom ušel kus cesty. Aktuální miska je opět od Huga Studeníka,
2017 after and before / po a před

2005

 2007
 2009
201009/04/2017

TILIA CORDATA - PROGRESSION 2009 - 2017

Recently we´ve repotted this linden which is somehow special for me, because it was made completely from scratch: in 2005 I picked up a tiny seedling that was naturally growing behing our house and as we were cleaning the space, it would be wasted. Now, after 12 seasons, till 2011 in the ground, the linden is coming along nicely. The height of the tree is around 80 cm, the pot is by Hugo Studeník.

Nedávno jsme přesadili tuto lípu, která má svůj zajímavý příběh tím, že jsem ji v roce 2005 vyzvedl jako několikaletý semenáček vysemeněný za naším domem. Jelikož jsme daný prostor zrovna čistili, strom by byl odsouzen k zániku - místo toho jsem jej zasadil do záhonu, kde rostl až do roku 2011. Nyní, po 12 sezónách je už z něj zajímavý strom- Výška lípy je přibližně 80 cm, aktuální miska od Huga Studeníka.

As of today on shelves / Aktuální podoba stromu

2011

2011

2012

2013

2013


22/03/2017

SPRUCE FROM MORAVIA - PROGRESSION 2002 - 2017

This medium size spruce is quite an old-timer on our garden: it was collected in 2002 in a local quarry and since then, it has gone a long way to its actual appearence, more description below images. All the story can be also seen here at Bonsai Greenhorn forum.

Tento smrk je s námi už poměrně dlouhou dobu: vykopali jsme ho v roce 2002 v jednom místním lomu, za 15 let pak ušel notný kus cesty... Celý vývoj je zdokumentován i na fóru Bonsai Greenhorn.

2017 - current pot by Hugo Studeník / aktuální podoba, miska od Huga Studeníka

 2004 before very first styling / před prvním tvarováním

 2004 after / po tvarování
 2006
2009

2013 restyling - before / doladění, před

2013 after / po doladění 

 And actual photos: the crown is getting quite refined, without any "tricky" sections, I am quite happy with how this spruce has come along! 

A aktuální fotky - koruna je čím dál tím propracovanější, bez různých "kroutiček" a "vraceček", strom se podle mého pěkně posouvá kupředu!

19/03/2017

SPRING REPOTTING AND MAINTAINANCE

The spring is busy as always here at Bonsai Moravia: we are repotting and working not only on our trees but also on many of our client´s trees. This week we came back across the old hornbeam we refurbished last year (see the post here ) - the pruning and repotting was on schedule and it was really fun! Next day we made a complete pre-spring maintainance of many of japanese niwaki trees.

Jaro je pro nás vždy velmi pilným obdobím - kromě přesazování a práce na našich vlastních stromech se staráme i o mnoho stromů našich zákazníků. Tento týden jsme se opět shledali s majestátním habrem (viz příspěvek z loňského roku), který jsme prostříhali a konečně i přesadili. Další den jsme strávili kompletní údržbou velkých zahradních bonsají z Japonska.26/02/2017

PRUNUS MAHALEB #25

Two years after collecting usually comes time for the first repotting of any prunus mahaleb and the third season means the first serious intervention regarding styling and carving of the tree. The same happened with this tree which was carved and the crown was set: reduced branches were left untouched to be carved next year for safety reasons. The tree is around 75 cm height.

Po dvou letech od vyzvednutí většinou nastává čas na první přesazení mahalebek, po další sezóně se pak může přistoupit k prvním razantnějším zákrokům v nadzemní části rostliny - přesně tak jsme postupovali i u tohoto stromu, který byl nedávno poprvé natvarován a nahrubo vyfrézován, čerstvě redukované větve pak byly ještě ponechány bez zásahu (s opracováním mrtvého dřeva je lepší rok počkat z bezpečnostních důvodů :-) ). Strom je vysoký přibližně 75 cm.


Before/před
22/02/2017

NEW TREES FOR SALE OR TRADE

We´ve added some new trees at our For sale/trade section on our webshop : the trees can be shipped accross EUFor more info, don´t hesitate to contact us. We´ve got far more trees available which we will be adding progressively, the updates will be announced. If you are looking for something special, please contact us as well, we might be able to offer what you are looking for.

Na náš e-shop Bonequip jsme přidali novou várku stromů na prodej, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jedná se samozřejmě jen o část dostupných stromů, další stromy budeme průběžně doplňovat. Určitě nám napište i v případě, že hledáte nějaký konkrétní typ či druh stromu, na našich zahradách se skrývá ledasco :-)...
08/02/2017

CLUMP-RAFT STYLE HORNBEAM "THE NUT"

Is this hornbeam clump or raft? Well, I guess it is not important what style this tree fits into, I like it for its peculiar form. However, the "added value"  for us of this tree lies in another matter - it was back in spring 2014 when we visited our friend Peter in his cottage deep in the Walachia hills and made a short yamadori trip with him. This hornbeam was the single tree which we carried back home that day. Later that year, we got a sad news that Peter passed away in very early age in a car accident. As his nickname was "The Nut" (he was a little bit crazy indeed :-) ), this tree will stay with us as a vivid memory to our friend!

Je tento habr vor nebo trs? Kdo ví, ani to pro nás vlastně příliš důležité není :-). Tento strom má pro nás, kromě svého velmi netradičního rozložení, i další "přidanou hodnotu" - na jaře 2014 jsme navštívili našeho přítele Petra na jeho chatě blízko Pulčínských skal a spolu s ním podnikli menší výlet za yamadori. Tento habr jsme onoho dne jako jediný strom nesli zpět domů. Později toho roku jsme obdrželi smutnou zprávu, že Petr velmi předčasně odešel při autonehodě. Jeho přezdívka byl "Ořech" a nikdo mu snad ani jinak neřekl.. Tento strom tedy s námi zůstane jako živá připomínka jednoho životního příběhu.


2017 maybe the so-called "front side"?, dimensions of the tree are quite enormous - 110 x 110 cm

2017 možná tzv. "pohledovka"?, strom je to vcelku rozměrný - 110 x 110 cm


2017 before/před

I still get this composition as a "rough sketch" which will need many changes in the future (also according to the final, un-traditional container).

Samozřejmě, že se stále jedná o "hrubý náčrt" budoucí kompozice, který bude vyžadovat spoustu úprav, mimo jiné i s ohledem na finální nádobu, která by měla být jistě netradiční.


03/02/2017

FIRST STYLING OF HORNBEAM "PB"

This tree was collected in 2014 as a stump with quite nice movement and old bark After 3 growing seasons and one repotting the basic styling (in a "naturalistic windswept" style, someone would say...) and carving has been executed in order to set the bonsai path of this tree. The height of the tree is around 65 cm, it might be securely repotted into new position this spring.

Tento habr jsme vyzvedli na jaře 2014 jako "špalek", na němž nás zaujal zajímavý pohyb a stará spodní část kmene. Po 3 pěstebních sezónách a jednom přesazení došlo na první založení tvaru (jeden by snad mohl říci v "naturalistickém, větrem bičovaném" stylu :-) ) a otevření mrtvého dřeva. Strom je vysoký cca 65 cm, na jaře jej možná opatrně přemístíme do jiné mísy v novém náklonu.


2017