18/01/2018

PINUS UNCINATA RESTYLING

We collected this uncinata pine in spring 2010 and this find made our day back then after many hours of pointless searching. In 2013 the basic styling was executed, we focused on bending a big apex branch (no after-photos of this styling). This january, the 2nd thorough styling have taken place, the result of which can be seen below.

Tuto borovici blatku jsme našli v roce 2010 a po celodenním neutěšeném hledání jsme nakonec byli velice spokojeni. Strom se zdárně zregeneroval a v roce 2013 jsme mohli přistoupit k prvnímu razantnějšímu založení tvaru - vytvoření přechodu na nový vrchol (z tohoto roku jsou bohužel jen fotky před tvarováním). Letos v lednu pak proběhlo druhé důkladné tvarování, jehož výsledek můžete vidět níže.


2013 before photo: preparation for heavy bending
2013 před tvarováním - chystáme se na velký ohyb


 2018 before photos / 2018 před tvarováním
 The pine is 70 cm high and after 2 more seasons and repotting I hope to see another good progress!

Borovice je cca 70 cm vysoká, po dalších 2 letech a přesazení do první mísy se už teď těším na novou podobu stromu!

15/01/2018

EUROPEAN LARCH "THE SWAMP MONSTER"

Another tree for a winter-styling session was this big european larch. It was collected some 5 years ago, once repotted since then and now ready for its very first styling. 

Dalším stromem připraveným pro tvarování na letošní zimu je tento velký modřín. Vyzvedli jsme ho přibližně před 5 lety a od té doby byl pouze jednou přesazen a chystán na první tvarování.


 After some preliminary cleaning and prior to styling / Po vyčištění a přípravě před tvarováním


 After styling from the prefered front side - many options left open for the future, but I´d definitely like to keep the wild look of this tree. No need  for the very detailed styling of the finest branches at this point, this will be the objectie of next styling. The dimension of the larch are 95 cm height and 110 cm width.

Po tvarování z preferované pohledové strany - do budoucna zůstalo otevřeno více možností, ačkoli určitě by strom měl být dále pěstován v "divočejším" stylu á la "Jožin z bažin" :-) . Dodrátování nejjemnějšího obrostu proběhne až při příštím tvarování. Výška modřínu je 95 cm, šířka 110 cm.

12/01/2018

PINUS MUGO 'THE MEDUSE'

Back home from Japan with loads of new inspiration there is time to work on our own trees, finally!
As first, I´d like to show you the progression of a mugo pine: a local yamadori from the Czech Rep. collected in 2004 and then cultivated many years in order to compact the foliage and regain tree´s health. Below you can see the result of 2nd proper styling and the photostory of the tree since 2012.

Po návratu z Japonska jsem plni nové inspirace konečně našli čas i na práci na vlastních stromech. Jedním z prvních byla tato borovice kleč, místní yamadori z nedalekého lesa vyzvednuté již v roce 2004, poté "jen" pěstováno a připravováno na další bonsajovou cestu. Nyní proběhlo teprve druhé zevrubné tvarování, jehož výsledek můžete vidět níže. Další fotky pak ukazují vývoj stromu od roku 2012. 2012


 
 2014
2016
And more photos from the last restyling / Další fotky z aktuálního přetvarování

04/01/2018

JAPAN 2017 - #18 ADACHI MUSEUM, PART 2

Let´s start this year´s blog posts with another batch of photos from the Adachi Museum of Art: this time some breathtaking pond sceneries!

Letošní blogovací sezónu si dovolím zahájit druhou sérií fotek z okouzlující zahrady muzea Adachi, kde byly k vidění následující překrásné vodní scenérie...