01/03/2018

CASCADE SHOHIN MUGO PINE, 2006 - 2018

Another of the "midget" size trees is this dwarfed mugo pine (P. mugo 'Pumilio') which is very suitable species for small sizes. This one has been cultivated in pot for 20+ year, originally started as a very cheap nursery material. In last years all the maintainance is plucking needles and trimming, no need to put wire on this little fella for now... The height is around 20 cm, pot by Martin Ašenbrenner, however, still not the final one in my opinion.

Další z našich prcků je tato zakrslá borovice kleč (P. mugo 'Pumilio') - velice vhodný kultivar pro ty nejmenší bonsaje. Borovička je pěstována již více než 20 let v misce, původně se jedná o laciný školkařský materiál. V posledních letech je jediným "tvarováním" pečlivé prostříhávání jehlic, třídění pupenů a sem tam větší nutný prostřih koruny, drát již na sobě stromek neměl velmi dlouho... Výška šohinku je okolo 20 cm, miska z dílny Martina Ašenbrennera, i když stále ještě asi ne úplně ideální.

2018 actual appearance / současná podoba

2006

 2009
 2011
2012
19/02/2018

SHOHIN MUGO PINE 2007 - 2018

We bought this small mugo pine as a cheap nursery material in 2007 and now, after 11 years of trainig it is finally in show-ready condition. See the progression photo-series below, the height of the tree is 22 cm which qualifies it as a perfect shohin! 

Tuto šohinovou borovici kleč jsme zakoupili jako laciný zahradnický materiál v roce 2007 a dnes, po 11 letech pěstování jsme se dostali do podoby, kdy bychom se snad nemuseli stydět jít s ní na výstavu. Podrobnější příběh tohoto prcka o velikosti 22 cm si budete moci přečíst v jarním čísle časopisu Bonsaje a japonské zahrady (spolu s několika dalšími šohiny z naší zahrady), níže stručnější foto-rekapitulace jeho vývoje. Autorem misky je Ondra Plšek, viz misky tohoto keramika.

 2018 after refinement / 2018 po aktuálním doladění
2007 recently purchased material / 2007 po zakoupení ve školce
 2009
 2010

2011

 2013
 201814/02/2018

SCOTS PINE RESTYLING

Restlying of a scots pine of my friend: the tree was purchased as a bargain a couple of years ago, but now I think it has a bright future!

Přetvarování jedné svěřené borovice lesní. Zakoupená byla před několika lety doslova za hubičku, teď má našlápnuto k zajímavé bonsaji.


In progress / Během tvarování

10/02/2018

LINDENS IN WINTER

Two tilias in their winter look. First one is my own "creation" made from seed and started in 2004. It is coming along nicely and for me is a special tree.
The second one is a multi-trunk yamadori, many years in pot (current pot is Tokoname). This tree is available for sale or trade.

Dvě naše lípy v zimní podobě. První z nich je vypěstovaná ze semenáčku, spolu rosteme už od roku 2004 - je to pro mě z tohoto důvodu velmi milý strom.
Druhá lípa je vícekmen yamadori původu, v misce pěstovaná již velmi dlouho. Tato lípa je k dispozici, současná miska je japonská z Tokoname.

 Linden #01 - height around 80 cm, pot by Hugo Studeník
 Lípa č. 1 - výška cca 80 cm, miska Hugo Studeník

 2011

 2013Linden #02 - height around 80 cm, pot Tokoname, available for sale or trade
Lípa č. 2 - výška cca 80 cm, miska Tokoname, strom na prodej


31/01/2018

MUGO PINE 'SWISS-TWIST" 2007 - 2018

We have quite a long common history with this mugo pine, yamadori from Switzerland collected in the first years of this century. In 2007 me and my friend Petr Polinek made the very first styling of this pine, at this time I wasn´t the owner of this tree. But it had come again to our garden two years later for restyling/maintainance/deadwood restoration etc. and somehow it stayed with us for another 4 or 5 years, so it almost became "our" tree by feelings. But it wasn´t until the last year when this pine finally found the way to our garden for good to become one of the most full-of-character coniferous specimens of our private collection... 

S touto borovicí, yamadori ze Švýcarska,  to už společně táhneme nějaký ten pátek... V roce 2007 jsme společně s Petrem Polinkem provedli první tvarování, tou dobou strom nebyl v naší sbírce. O dva roky později se ovšem opět objevil na naší zahradě, na údržbu/ošetření mrtvého dřeva atd. a nějakým nedopatřením osudu u nás zůstal následujících 4 - 5 let, takže pocitově už jsme jej pomalu začali brát jako strom vlastní. V každém případě se borovice nadobro usadila na naší zahradě až v loňském roce a myslím, že již teď se jedná o jeden z nejvýraznějších jehličnanů naší sbírky, těším se na další společnou cestu...

2018: actual look after restyling held in late summer 2017
2018 - aktuální podoba po přetvarování v pozdním létě loňského roku

 2007: before&after photos from the very first styling of this pine
2007 - fotky z úplně prvního tvarování borovice
 2009
 2010 and team-work, help provided by Martin & Martin
2010 a skupinová práce na stromě, Martin & Martin
And finally, more pictures from last restyling, some interesting viewing angles...
A nakonec další fotky z posledního přetvarování, více zajímavých pohledovek...