22/03/2017

SPRUCE FROM MORAVIA - PROGRESSION 2002 - 2017

This medium size spruce is quite an old-timer on our garden: it was collected in 2002 in a local quarry and since then, it has gone a long way to its actual appearence, more description below images. All the story can be also seen here at Bonsai Greenhorn forum.

Tento smrk je s námi už poměrně dlouhou dobu: vykopali jsme ho v roce 2002 v jednom místním lomu, za 15 let pak ušel notný kus cesty... Celý vývoj je zdokumentován i na fóru Bonsai Greenhorn.

2017 - current pot by Hugo Studeník / aktuální podoba, miska od Huga Studeníka

 2004 before very first styling / před prvním tvarováním

 2004 after / po tvarování
 2006
2009

2013 restyling - before / doladění, před

2013 after / po doladění 

 And actual photos: the crown is getting quite refined, without any "tricky" sections, I am quite happy with how this spruce has come along! 

A aktuální fotky - koruna je čím dál tím propracovanější, bez různých "kroutiček" a "vraceček", strom se podle mého pěkně posouvá kupředu!

19/03/2017

SPRING REPOTTING AND MAINTAINANCE

The spring is busy as always here at Bonsai Moravia: we are repotting and working not only on our trees but also on many of our client´s trees. This week we came back across the old hornbeam we refurbished last year (see the post here ) - the pruning and repotting was on schedule and it was really fun! Next day we made a complete pre-spring maintainance of many of japanese niwaki trees.

Jaro je pro nás vždy velmi pilným obdobím - kromě přesazování a práce na našich vlastních stromech se staráme i o mnoho stromů našich zákazníků. Tento týden jsme se opět shledali s majestátním habrem (viz příspěvek z loňského roku), který jsme prostříhali a konečně i přesadili. Další den jsme strávili kompletní údržbou velkých zahradních bonsají z Japonska.26/02/2017

PRUNUS MAHALEB #25

Two years after collecting usually comes time for the first repotting of any prunus mahaleb and the third season means the first serious intervention regarding styling and carving of the tree. The same happened with this tree which was carved and the crown was set: reduced branches were left untouched to be carved next year for safety reasons. The tree is around 75 cm height.

Po dvou letech od vyzvednutí většinou nastává čas na první přesazení mahalebek, po další sezóně se pak může přistoupit k prvním razantnějším zákrokům v nadzemní části rostliny - přesně tak jsme postupovali i u tohoto stromu, který byl nedávno poprvé natvarován a nahrubo vyfrézován, čerstvě redukované větve pak byly ještě ponechány bez zásahu (s opracováním mrtvého dřeva je lepší rok počkat z bezpečnostních důvodů :-) ). Strom je vysoký přibližně 75 cm.


Before/před
22/02/2017

NEW TREES FOR SALE OR TRADE

We´ve added some new trees at our For sale/trade section on our webshop : the trees can be shipped accross EUFor more info, don´t hesitate to contact us. We´ve got far more trees available which we will be adding progressively, the updates will be announced. If you are looking for something special, please contact us as well, we might be able to offer what you are looking for.

Na náš e-shop Bonequip jsme přidali novou várku stromů na prodej, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jedná se samozřejmě jen o část dostupných stromů, další stromy budeme průběžně doplňovat. Určitě nám napište i v případě, že hledáte nějaký konkrétní typ či druh stromu, na našich zahradách se skrývá ledasco :-)...
08/02/2017

CLUMP-RAFT STYLE HORNBEAM "THE NUT"

Is this hornbeam clump or raft? Well, I guess it is not important what style this tree fits into, I like it for its peculiar form. However, the "added value"  for us of this tree lies in another matter - it was back in spring 2014 when we visited our friend Peter in his cottage deep in the Walachia hills and made a short yamadori trip with him. This hornbeam was the single tree which we carried back home that day. Later that year, we got a sad news that Peter passed away in very early age in a car accident. As his nickname was "The Nut" (he was a little bit crazy indeed :-) ), this tree will stay with us as a vivid memory to our friend!

Je tento habr vor nebo trs? Kdo ví, ani to pro nás vlastně příliš důležité není :-). Tento strom má pro nás, kromě svého velmi netradičního rozložení, i další "přidanou hodnotu" - na jaře 2014 jsme navštívili našeho přítele Petra na jeho chatě blízko Pulčínských skal a spolu s ním podnikli menší výlet za yamadori. Tento habr jsme onoho dne jako jediný strom nesli zpět domů. Později toho roku jsme obdrželi smutnou zprávu, že Petr velmi předčasně odešel při autonehodě. Jeho přezdívka byl "Ořech" a nikdo mu snad ani jinak neřekl.. Tento strom tedy s námi zůstane jako živá připomínka jednoho životního příběhu.


2017 maybe the so-called "front side"?, dimensions of the tree are quite enormous - 110 x 110 cm

2017 možná tzv. "pohledovka"?, strom je to vcelku rozměrný - 110 x 110 cm


2017 before/před

I still get this composition as a "rough sketch" which will need many changes in the future (also according to the final, un-traditional container).

Samozřejmě, že se stále jedná o "hrubý náčrt" budoucí kompozice, který bude vyžadovat spoustu úprav, mimo jiné i s ohledem na finální nádobu, která by měla být jistě netradiční.


03/02/2017

FIRST STYLING OF HORNBEAM "PB"

This tree was collected in 2014 as a stump with quite nice movement and old bark After 3 growing seasons and one repotting the basic styling (in a "naturalistic windswept" style, someone would say...) and carving has been executed in order to set the bonsai path of this tree. The height of the tree is around 65 cm, it might be securely repotted into new position this spring.

Tento habr jsme vyzvedli na jaře 2014 jako "špalek", na němž nás zaujal zajímavý pohyb a stará spodní část kmene. Po 3 pěstebních sezónách a jednom přesazení došlo na první založení tvaru (jeden by snad mohl říci v "naturalistickém, větrem bičovaném" stylu :-) ) a otevření mrtvého dřeva. Strom je vysoký cca 65 cm, na jaře jej možná opatrně přemístíme do jiné mísy v novém náklonu.


2017

01/02/2017

ALUMINIUM WIRE BACK IN STOCK

All the diameters (1 - 6 mm) of the aluminium wire are back in stock again in a sufficient quantity, you can order through our online shop Bonequip.

Nově jsme naskladnili všechny průměry hliníkového tvarovacího drátu - opět jsou tedy k dispozici v dostatečném množství dráty od 1 mm do 6 mm, vybírat můžete na našem e-shopu Bonequip.

25/01/2017

LARGE SPRUCE "THE SQUID"

This spruce is definitely one of our most "monstruous" trees at our garden :-).
It is a yamadori from Transylvania, collected by myself in 2011. After some years of recovery, it was repotted into the current bonsai pot and roughly styled for the first time in the summer 2014. However, the first photo comes from 2015 when our long-term apprentice Tony was taking off the wire from the tree. Recently, we´ve worked on this tree again and for now the crown is semi-roughly styled (with spruces is always better to be careful about too much foliage reduction and styling at once) - this summer we´ll move the lowest branch more toward the front and edit the tree furthemore. I´m really looking forward to repot this tree into more appropriate container in spring 2018!

Tento smrk zvaný "Krakatice" je určitě jedním z nejbizarnějších stromů na naší zahradě :-).
Jedná se o rumunské yamadori námi vyzvednuté v roce 2011. Po několika letech zotavování proběhlo přesazení do současné mísy a první hrubé tvarování přišlo na řadu v létě 2014. První fotky jsem ovšem pořídil až o rok později - na nich náš věrný učedník Tonda strom oddrátovává po sezóně velmi bujného růstu. Minulý týden jsme na stromu opět zapracovali - pořád se jedná o polo-hrubé natvarování koruny, u smrků je obzvláště důležité nespěchat a neodstraňovat příliš obrostu najednou.
Letošní léto ještě výrazněji ohneme spodní větev směrem kupředu (po zavalení "otlačených drátů"  po minulém tvarování) a strom možná i dále doladíme. Osobně se těším na jaro 2018 a přesazení smrku do odpovídající misky.

2017

2015/082017 before restyling / před přetvarováním
The Squid as of today, height 65 cm, width 110 cm

Krakatice v aktuální podobě - výška 65 cm, šířka 110 cm