08/02/2017

CLUMP-RAFT STYLE HORNBEAM "THE NUT"

Is this hornbeam clump or raft? Well, I guess it is not important what style this tree fits into, I like it for its peculiar form. However, the "added value"  for us of this tree lies in another matter - it was back in spring 2014 when we visited our friend Peter in his cottage deep in the Walachia hills and made a short yamadori trip with him. This hornbeam was the single tree which we carried back home that day. Later that year, we got a sad news that Peter passed away in very early age in a car accident. As his nickname was "The Nut" (he was a little bit crazy indeed :-) ), this tree will stay with us as a vivid memory to our friend!

Je tento habr vor nebo trs? Kdo ví, ani to pro nás vlastně příliš důležité není :-). Tento strom má pro nás, kromě svého velmi netradičního rozložení, i další "přidanou hodnotu" - na jaře 2014 jsme navštívili našeho přítele Petra na jeho chatě blízko Pulčínských skal a spolu s ním podnikli menší výlet za yamadori. Tento habr jsme onoho dne jako jediný strom nesli zpět domů. Později toho roku jsme obdrželi smutnou zprávu, že Petr velmi předčasně odešel při autonehodě. Jeho přezdívka byl "Ořech" a nikdo mu snad ani jinak neřekl.. Tento strom tedy s námi zůstane jako živá připomínka jednoho životního příběhu.


2017 maybe the so-called "front side"?, dimensions of the tree are quite enormous - 110 x 110 cm

2017 možná tzv. "pohledovka"?, strom je to vcelku rozměrný - 110 x 110 cm


2017 before/před

I still get this composition as a "rough sketch" which will need many changes in the future (also according to the final, un-traditional container).

Samozřejmě, že se stále jedná o "hrubý náčrt" budoucí kompozice, který bude vyžadovat spoustu úprav, mimo jiné i s ohledem na finální nádobu, která by měla být jistě netradiční.


03/02/2017

FIRST STYLING OF HORNBEAM "PB"

This tree was collected in 2014 as a stump with quite nice movement and old bark After 3 growing seasons and one repotting the basic styling (in a "naturalistic windswept" style, someone would say...) and carving has been executed in order to set the bonsai path of this tree. The height of the tree is around 65 cm, it might be securely repotted into new position this spring.

Tento habr jsme vyzvedli na jaře 2014 jako "špalek", na němž nás zaujal zajímavý pohyb a stará spodní část kmene. Po 3 pěstebních sezónách a jednom přesazení došlo na první založení tvaru (jeden by snad mohl říci v "naturalistickém, větrem bičovaném" stylu :-) ) a otevření mrtvého dřeva. Strom je vysoký cca 65 cm, na jaře jej možná opatrně přemístíme do jiné mísy v novém náklonu.


2017

01/02/2017

ALUMINIUM WIRE BACK IN STOCK

All the diameters (1 - 6 mm) of the aluminium wire are back in stock again in a sufficient quantity, you can order through our online shop Bonequip.

Nově jsme naskladnili všechny průměry hliníkového tvarovacího drátu - opět jsou tedy k dispozici v dostatečném množství dráty od 1 mm do 6 mm, vybírat můžete na našem e-shopu Bonequip.

25/01/2017

LARGE SPRUCE "THE SQUID"

This spruce is definitely one of our most "monstruous" trees at our garden :-).
It is a yamadori from Transylvania, collected by myself in 2011. After some years of recovery, it was repotted into the current bonsai pot and roughly styled for the first time in the summer 2014. However, the first photo comes from 2015 when our long-term apprentice Tony was taking off the wire from the tree. Recently, we´ve worked on this tree again and for now the crown is semi-roughly styled (with spruces is always better to be careful about too much foliage reduction and styling at once) - this summer we´ll move the lowest branch more toward the front and edit the tree furthemore. I´m really looking forward to repot this tree into more appropriate container in spring 2018!

Tento smrk zvaný "Krakatice" je určitě jedním z nejbizarnějších stromů na naší zahradě :-).
Jedná se o rumunské yamadori námi vyzvednuté v roce 2011. Po několika letech zotavování proběhlo přesazení do současné mísy a první hrubé tvarování přišlo na řadu v létě 2014. První fotky jsem ovšem pořídil až o rok později - na nich náš věrný učedník Tonda strom oddrátovává po sezóně velmi bujného růstu. Minulý týden jsme na stromu opět zapracovali - pořád se jedná o polo-hrubé natvarování koruny, u smrků je obzvláště důležité nespěchat a neodstraňovat příliš obrostu najednou.
Letošní léto ještě výrazněji ohneme spodní větev směrem kupředu (po zavalení "otlačených drátů"  po minulém tvarování) a strom možná i dále doladíme. Osobně se těším na jaro 2018 a přesazení smrku do odpovídající misky.

2017

2015/082017 before restyling / před přetvarováním
The Squid as of today, height 65 cm, width 110 cm

Krakatice v aktuální podobě - výška 65 cm, šířka 110 cm22/01/2017

HANKENGAI LARCH "ALMOST SHOHIN"

Among all the big trees worked this month, we´ve also restyled this rather small larch in half cascade style. The tree is originally a yamadori collected by our bonsai friend Vladislav Krýl, we´ve been given this little fella some 4 years ago as a raw material cultivated in moyogi style. So first thing to do the following spring was repot the tree in better position and better training pot. Last winter we´ve made preliminary styling and some bending of the ten-jin (which will probably be furher adjusted over next years), this winter the larch has been wired properly for the first time. The height of the tree (without jin) is 25 cm.

Mezi všemi velkými stromy, na kterých jsme od začátku roku pracovali se objevil i tento mrňavý modřín - původně yamadori vyzvednuté bonsajovým kolegou Vláďou Krýlem. Strom se s námi vrátil do Rožnova z jednoho Greenhorn srazu, jsou tomu tak 4 roky. Původně byl strom zasazen jako volně vzpřímený, hned nás ovšem zaujala spodní větev stromu vybízející k tvarování spíše v polokaskádovitém stylu. Strom byl tedy hned následující jaro přesazen do vhodnější pozice a misky, loni proběhlo předběžné tvarování a ohýbání výrazného jinu (který ještě bude určitě v příštích letech laděn), nedávno jsme pak strom poprvé celkově vytvarovali. Výška koruny stromu je 25 cm.

2017

2015/2016


2017 before/před

16/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #02"

The second tree that was collected that same day back in spring 2005 is this hornbeam, a so-called "colleague" of the hornbeam presented before. As the previous one, it was also cut down to a stump without single branch and since then cultivated as described at the earlier post. The only difference is that the sacrifical branch partially remained all the time and it was pruned just before the styling that took place last week. The tree is around 80 cm tall and the nebari is even more impressive with some 40 cm of width. 

Druhým stromem, který byl vyzvednut téhož jarního dne roku 2005, je tento habr, takříkajíc "kolega" již dříve představeného stromu. A stejně jako on i tento byl původně sesazen na holý kmen bez jediné větvičky a dále pěstován způsobem popsaným v předchozím příspěvku. Jediným rozdílem byl fakt, že tahoun (několikrát sesazovaný) zůstal na stromě po celou dobu a byl odstřižen až těsně před tímto posledním (a vlastně prvním :-) ) tvarováním. Výška stromu je opět cca 80 cm a pochlubit se může ještě o něco masivnějšími kořenovými náběhy, než předchozí habr, a to o šířce přibližně 40 cm.


2017

2007 the first work on roots, 2 years after collecting

2007 první práce na kořenech, 2 sezóny od vyzvednutí

Right side was cut completely flat in order to get shallower rootball

Pravá strana byla seřezána zcela naplocho, takzvaně "na olivu" :-)

2017 before styling - note the remaining stump of the sacrifical branch cut just  a few minutes ago

2017 před tvarováním, ve vrcholové části je patrný zbytek tahounu odstřiženého těsně před pořízením fotky2017 after / po tvarování
13/01/2017

NEW POTS FROM ONDRA PLŠEK

Do naší nabídky na e-shopu www.bonequip.cz jsme přidali novou várku misek od Ondry Plška čítající bezmála 40 misek od "miniaturních" až po větší velikosti, věříme, že i vás některá z nich "osloví"...

Recently we´ve added a new batch of around 40 pots made by Ondra Plšek to our online shop. The selection varies from the tiny ones to the middle-size pots mostly, feel free to pick one or two! Contact us for additional info.