04/09/2015

PRUNUS MAHALEB "QUASIMODO"

I tend to give names to the trees which are supposed to be part of our collection, or which I exceptionally enjoy working on. I know that in Japan such kind of habit might look quite presumptuos given the fact that the names are reserved just for a small number of real masterpieces. however, I find it fairly playful and sometimes very practical as well (you don´t have to refer to a certain tree as to "the mahaleb no. 32", for example) - so, this one was baptized as "Quasimodo".

Rád pojmenovávám některé z našich stromů - buď ty, které už jsou či by se teprve měly stát součástí naší "interní" sbírky, nebo ty, na kterých je obzvlášť radost pracovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. V Japonsku by sice podobná tendence mohla vést k předpokladu, že se jedná o zbytečnou marnivost a domýšlivost, jelikož jména pro stromy jsou vyhrazena jen pro velmi úzký okruh těch nejlepších mistrovských děl, já si však na druhou stranu myslím, že je to vcelku hravá a často i praktická záležitost (nemusíme pak třeba s někým hovořit o "mahalebce č. 32) - kolem a kolem, tento strom byl pokřtěn jako "Quasimodo".

¨


As the previous prunus mahaleb "The Fat Lady", it was collected in 2012 and it has undergone almost the same procedures. Two seasons after it had entered our garden, it got this first (still training) pot, couple of month later I started the work on the deadwood which was further refined this past winter.

Stejně jako nedávno zveřejněná mahalebka "Tlustá dáma" i tento strom jsme vykopali v roce 2012 a následně se jeho příběh odvíjel velice obdobně. Po dvou sezónách jsme přesazovali do této první (prozatím pěstební) misky, na konci sezóny jsem pak zapracoval na mrtvém dřevě, které bylo dále dolaďováno uplynulou zimu.2014 - after the first sesssion of carving / po prvních úpravách mrtvého dřevaThe deadwood has weathered nicely in just one season but, of course, still a lot of detail work ahead

Mrtvé dřevo za jednu sezónu hezky vyzrálo, ale samozřejmě je před námi ještě spousta práce na jeho detailním doladění.
The front and the rear could be switched easily as the tree has multiple fronts - that´s the feature I always try to implement into the design of any tree. Might this one be called "Naturalistic" or even "Fairy Tale" style tree :-)? What do you think? Well, either way, it surely counts as a "Sumo" style.

Strom je vícepohledový, přední a zadní strana jsou v podstatě zaměnitelné - to jsou vždy plusové body navíc... Dá se říci, že se jedná o naturalistickou bonsai či dokonce bonsai "v pohádkovém stylu"  :-) (dle definice Waltera Palla). Tak či onak, určitě je to tedy pořádný "sumo" strom...

Height/výška: cca 55 cm
Trunk diameter/průměr báze: cca 30 cm

No comments:

Post a Comment