27/04/2016

BLOOMING PRUNUS MAHALEB

In these days we´re surrounded by flowers of many mahaleb trees which are part of our collection. this particular tree is one of my personal favourites...

V tomto období nás každoročně těší záplava květů našich mahalebek, tento strom je jedním z mých nejoblíbenějších...


This is how it looked like one year after its collection, in summer 2012.

Takto strom začínal svou bonsajovou pouť, rok po svém vyzvednutí v létě 2012.


2012 

 2013

2014 winter/zima

And two more actual photos, this spring we´ve changed the pot for a slightly bigger one Yixing container...
A ještě 2 aktuální fotky - letos na jaře jsme vyměnili misku za o něco větší, taktéž čínskou keramiku Yixing...

No comments:

Post a Comment