07/04/2016

OLD KOREAN HORNBEAM REFURBISHING

Long time with no posting, this spring season is very busy, but very fulfilling :-). A few days ago we had a honor to work on this magnificent old and gnarly korean hornbeam. Spring maintainance and overall refurbishing took place, we´ve might also proceeded to the repotting, however we decided that it´s now a little bit late and that the soil quality is still good enough to wait till the next spring.

Po delší době se opět ozýváme - letošní jaro je intenzivní, ale pracovně naplňující :-). Před pár dny jsme měli možnost pracovat na tomto krásném a věkovitém korejském habru. Na pořadu dne byl prostřih koruny a celková údržba, zvažovali jsme i přesazení, které jsme ovšem nakonec odložili až na příští rok, jelikož už je jednak trochu pozdě, jednak i propustnost substrátu byla vyhodnocena jako stále dostačující pro jednu sezónu navíc, takže až příští jaro...

 Big uro after cleaning rotten wood and banishing ants which were living inside :-). 
Velká dutina v kmeni po odstranění zpráchnivělého dřeva a vyhnání mravenců, kteří ji obývali.


No comments:

Post a Comment