11/10/2016

QUERCUS PUBESCENS IN AUTUMN LOOK

As an addition to my previous post, today I´ve taken photo of the biggest oak from our collection (around 90 cm tall), for some unknown reason, I have never photographed this tree before... Anyhow, it is yamadori collected some 4 - 5 years ago and since then repotted and worked a couple of times because this particular species of oak is much more easier to work with and much more resistant to any bonsai intervention than a "regular" quercus robur. As this tree could be better described as a "naturalistic" tree the front side is very dubious, in next repotting it definitely needs to go to a round pot :-), the progress will be reported.

Jako dovětek k mému předchozímu příspěvku bych zde rád představil největší dub z naší sbírky (výška cca 90 cm) - bohužel z nějakého neznámého důvodu jsem strom nikdy předtím nestihl vyfotit, tedy všechny fotky ukazují aktuální stav. Strom máme v péči 4 - 5 let a za tu dobu už jsme jej několikrát mohli přesadit i tvarovat, jelikož oproti našemu "klasickému" dubu letnímu je tento druh, dle mého názoru, mnohem vhodnější co se týče pěstování jako bonsai, lépe snáší i hrubší zásahy a raší i několikrát do roka (prostě se chová více "listnáčovitěji" než dub letní).
Jelikož by se strom dal asi nejlépe zařadit do kategorie "naturalistických" stromů, musí-li to už být, jeho takzvaná "pohledová strana" je relativně diskutabilní - říkám si, že při příštím přesazení určitě musíme zvolit kulatou mísu :-)...
No comments:

Post a Comment