03/02/2017

FIRST STYLING OF HORNBEAM "PB"

This tree was collected in 2014 as a stump with quite nice movement and old bark After 3 growing seasons and one repotting the basic styling (in a "naturalistic windswept" style, someone would say...) and carving has been executed in order to set the bonsai path of this tree. The height of the tree is around 65 cm, it might be securely repotted into new position this spring.

Tento habr jsme vyzvedli na jaře 2014 jako "špalek", na němž nás zaujal zajímavý pohyb a stará spodní část kmene. Po 3 pěstebních sezónách a jednom přesazení došlo na první založení tvaru (jeden by snad mohl říci v "naturalistickém, větrem bičovaném" stylu :-) ) a otevření mrtvého dřeva. Strom je vysoký cca 65 cm, na jaře jej možná opatrně přemístíme do jiné mísy v novém náklonu.


2017

No comments:

Post a Comment