26/02/2017

PRUNUS MAHALEB #25

Two years after collecting usually comes time for the first repotting of any prunus mahaleb and the third season means the first serious intervention regarding styling and carving of the tree. The same happened with this tree which was carved and the crown was set: reduced branches were left untouched to be carved next year for safety reasons. The tree is around 75 cm height.

Po dvou letech od vyzvednutí většinou nastává čas na první přesazení mahalebek, po další sezóně se pak může přistoupit k prvním razantnějším zákrokům v nadzemní části rostliny - přesně tak jsme postupovali i u tohoto stromu, který byl nedávno poprvé natvarován a nahrubo vyfrézován, čerstvě redukované větve pak byly ještě ponechány bez zásahu (s opracováním mrtvého dřeva je lepší rok počkat z bezpečnostních důvodů :-) ). Strom je vysoký přibližně 75 cm.


Before/před
No comments:

Post a Comment