29/06/2015

BONSAIMORAVIA EXHIBITION No.1

Let me show you few photos from our very first exhibition under name BONSAIMORAVIA. Our exhibiton took place in ZOO Ostrava and it was part of the first part of the festival called Japanese days in Ostrava - in fact the biggest event of its kind in Europe regarding the number of performers and duration.
This weekend was the first before the summer holidays and that usually means the highest attendance in the whole year, so that was a great chance to promote the bonsai art to the general public.

Rád bych Vám ukázal pár fotografií z naší první výstavy konané pod novým názvem BONSAIMORAVIA. Výstava se konala v ZOO Ostrava a byla součástí úvodní etapy festivalu Japonské dny v Ostravě - největší akcí svého druhu v celé Evropě, co se týče počtu účastníků a doby trvání. První víkend před začátkem letních prázdnin obvykle znamená nejvyšší návštěvnost v celém roce a je to tedy i jedinečná možnost představit bonsajové umění široké veřejnosti. My lovely daughter and Lukas :).
Má dcerka a Lukáš.
 Lukas as a bonsai stylist, doing a timeless haircut.

 Again and again...


 Huge forest of Carpinus betulus and Fagus sylvatica. 
Velký les složený z habrů a buků.


 Some accent plants.
Doplňkové rostliny.
 Details of deadwood.
Detaily mrtvého dřeva.


 Gallery (not all trees).1 comment: