17/10/2015

MEGA YEW TRANSPORT 2

Do you remember this mega yew, we transported some time ago? Well, now we had to deal with its even bigger friend. See below how we´ve handled this quest...

Pamatujete si, jak jsme nedávno stěhovali jeden větší tis?  Tak teď jsme se museli popasovat s jeho ještě větším kamarádem...


 We dug out the yew last fall on a neighbour´s yard as it had been supposed to be taken down. We planted it into this big wooden box and kept it there, now it was time to move it a several hundred meters to our property. 

Tis jsme vykopali v jedné sousední zahradě, jelikož téměř veškerá zeleň na zahradě byla určena k likvidaci. Strom jsme po vykopání zasadili do velké dřevěné bedny a nechali jej rok na místě zotavit. Nyní nastal čas na jeho přesun o několik set metrů na naši zahradu.

Unfortunately, this time we could not take advantage of machinery (the tree would be too voluminous and tall to pass under the trees), so we had to use...
Bohužel jsme tentokrát nemohli povolat na pomoc mechanizaci (strom je příliš objemný a vysoký. než aby projel pod stromy v naší ulici), takže jsme se do toho vrhli...

..Egyptian style!! Round timber on a wooden rails and here we go, meter by meter!
...jako Egypťané! Válečky na dřevěné kolejnice a jedeme, metr za metrem!

Then, on our road with brand new pitch, it was a piece of cake compared to the previous part.
A když už jsme se konečně dostali na cestu se zbrusu novým asfaltovým kobercem, měli jsme už skoro vyhráno.

Almost on its final spot, next year, the crown will be reduced for the first time and then we´ll go on step by step in transforming this monster into a reasonable form.
In some other post, I will present a story of collecting this beast, also an interesting fairy tale :-).

Tis téměř na svém místě - příští rok provedeme první redukci koruny a v následujících letech pak postupně budeme přetvářet tohoto obříka do nějaké rozumnější podoby :-).
V některém z příštích příspěvků zveřejním i příhodu s výkopem mega tisu, rovněž tuze zajímavá patálie :-).1 comment:

  1. Krasa.Tesim se na praci s mrtvym drevem. Tam to bude:D

    ReplyDelete