05/10/2015

PRUNUS MAHALEB - WIDEBRANCHED

This is one of my favourite trees. I exactly remember the place, where this tree was growing. As usualy, I was arguing with Lucas, who saw the tree first (my favourite activity during the yamadori trips :). After while Lucas gave up, of course it was because he thought, that he has found a better tree (my mahaleb was better, in all conscience :). This happened 4 years ago, first styling of this tree was in 2012, in the year 2014 was tree repotted to the first pot. In 3 years from a first styling it has a great crown structure. Of course, it will take next few years and a lot of work to achieve expected form, but it is on a good way. 

Jedná se o jeden z mých nejoblíbenějších stromů. Přesně si pamatuji místo výkopu. Jako obvykle jsme se s Lukášem přeli, kdo viděl strom první (jedna z mých nejoblíběnějších činností na těchto výletech :). Po chvíli to Lukáš vzdal, s potěšením, že našel lepší exemplář, ale opak byl pravdou :). K výkopu došlo před 4 lety. Strom byl poprvé tvarován v roce 2012 na worshopu s BK Haná a v roce 2014 byl přesazen do první misky. Za 3 roky od prvního tvarování má velice pěknou strukturu koruny. Na tomto stromu bude ještě hodně práce, než dosáhne předpokládané podoby, ale vše je na dobré cestě.

Tree before first styling in 2012 / Před prvním tvarováním v roce 2012.

Not looks very good after first styling :) / Podoba po prvním založení.


1 year later - 2013 / O rok později v roce 2013

A next styling / a následné tvarování

With tender leaves during the summer 2013 / jemné olistění po tvarování v létě 2013


This is the yesterdays shot of this Prunus / aktuální foto stromu.

No comments:

Post a Comment