22/01/2017

HANKENGAI LARCH "ALMOST SHOHIN"

Among all the big trees worked this month, we´ve also restyled this rather small larch in half cascade style. The tree is originally a yamadori collected by our bonsai friend Vladislav Krýl, we´ve been given this little fella some 4 years ago as a raw material cultivated in moyogi style. So first thing to do the following spring was repot the tree in better position and better training pot. Last winter we´ve made preliminary styling and some bending of the ten-jin (which will probably be furher adjusted over next years), this winter the larch has been wired properly for the first time. The height of the tree (without jin) is 25 cm.

Mezi všemi velkými stromy, na kterých jsme od začátku roku pracovali se objevil i tento mrňavý modřín - původně yamadori vyzvednuté bonsajovým kolegou Vláďou Krýlem. Strom se s námi vrátil do Rožnova z jednoho Greenhorn srazu, jsou tomu tak 4 roky. Původně byl strom zasazen jako volně vzpřímený, hned nás ovšem zaujala spodní větev stromu vybízející k tvarování spíše v polokaskádovitém stylu. Strom byl tedy hned následující jaro přesazen do vhodnější pozice a misky, loni proběhlo předběžné tvarování a ohýbání výrazného jinu (který ještě bude určitě v příštích letech laděn), nedávno jsme pak strom poprvé celkově vytvarovali. Výška koruny stromu je 25 cm.

2017

2015/2016


2017 before/před

No comments:

Post a Comment