09/01/2017

LARCH "THE OLGOI-KHORKHOI"

Another monster on the work table was this very old yamadori larch called "Olgoi - Khorkhoi" - today I briefly present its development over the last 3 years, when the tree is in full leaf, I´ll go on with new photos and a little bit from its more remote history. The tree will be detailed-wired next winter, when tree gets next seasons´ foliage, repotting is also planned on spring 2018.

Další "obludou" na pracovním stole byl tento velmi starý yamadori modřín pojmenovaný "Olgoj Chorchoj". Dnes jen stručně ve fotografiích představím jeho poslední 3 roky vývoje a až se strom zazelená, představím jeho aktuální podobu a třeba i něco více z jeho vzdálenější minulosti. Strom bude úplně do detailu natvarován až příští zimu po nárůstu nových větví v nadcházející sezóně, rovněž přesazení je plánováno na jaro 2018.


Current photo after the last styling, tree is aprox. 80 cm tall.
Fotka po posledním tvarování, výška stromu cca 80 cm.

winter 2014/2015 - before first styling and with my father as a size comparison 
zima 2014/2015 - před prvním tvarováním a s porovnáním velikosti

winter 2016/2017 -  2 before photos
zima 2016/2017 - 2 fotky před


After - one of the preferred front sides

Po - jedna z upřednostňovaných pohledovek
Some details of the deadwood and bark
Několik fotek detailů mrtvého dřeva borky

1 comment:

  1. To je tedy macek, pane domácí...:) JÁ CHCI TAKY!!!

    Silueta původního kmene na poslední fotce se mně líbí nejvíc.

    ReplyDelete