16/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #02"

The second tree that was collected that same day back in spring 2005 is this hornbeam, a so-called "colleague" of the hornbeam presented before. As the previous one, it was also cut down to a stump without single branch and since then cultivated as described at the earlier post. The only difference is that the sacrifical branch partially remained all the time and it was pruned just before the styling that took place last week. The tree is around 80 cm tall and the nebari is even more impressive with some 40 cm of width. 

Druhým stromem, který byl vyzvednut téhož jarního dne roku 2005, je tento habr, takříkajíc "kolega" již dříve představeného stromu. A stejně jako on i tento byl původně sesazen na holý kmen bez jediné větvičky a dále pěstován způsobem popsaným v předchozím příspěvku. Jediným rozdílem byl fakt, že tahoun (několikrát sesazovaný) zůstal na stromě po celou dobu a byl odstřižen až těsně před tímto posledním (a vlastně prvním :-) ) tvarováním. Výška stromu je opět cca 80 cm a pochlubit se může ještě o něco masivnějšími kořenovými náběhy, než předchozí habr, a to o šířce přibližně 40 cm.


2017

2007 the first work on roots, 2 years after collecting

2007 první práce na kořenech, 2 sezóny od vyzvednutí

Right side was cut completely flat in order to get shallower rootball

Pravá strana byla seřezána zcela naplocho, takzvaně "na olivu" :-)

2017 before styling - note the remaining stump of the sacrifical branch cut just  a few minutes ago

2017 před tvarováním, ve vrcholové části je patrný zbytek tahounu odstřiženého těsně před pořízením fotky2017 after / po tvarování
No comments:

Post a Comment