28/07/2015

BIG EL

Another Elm, called Big El. Tree was for the first time defoliated and styled. It was waiting about 3 years for the first touch, but now I am looking forward to the progression of this beauty. Next year I will repot it, maybe change the position in a pot, as it was originally growing in a very steep slope. 

Další Jilm, který Vám chci představit se jmenuje Big El. Letos jsem strom poprvé defolioval a udělal základní tvarování. Na první zásah čekal strom 3 roky od svého výkopu. Už nyní se však těším na další vývoj. Příští rok dojde k přesazení do nové misky, pravděpodobně i ke změne úhlu nasazení, původně strom rostl v příkrém svahu.

 Ghost of the tree as a measure :).
Duch stromu jako měřítko.

 After defoliation and styling.
Po defoliaci a nadtrátování.

Tree will maybe change the position in the pot next year, is that better now?
Při dalším přesazení dojde ke změně posazení v misce, je to takto lepší?

 Details of a beautifull bark of Big El.
Detaily borky Big Ela.


Looks like a flag of some elves nation :).

No comments:

Post a Comment