20/07/2015

SMALL MUGO NEEDLE PLUCKING

While we were litlle less busy on the past bonsai exhibit in Ostrava, I found some time to do a needle plucking on this little fella. Originally a nursery material bought in 1997, however, been worked intensively only for last 7 years. The needle plucking is usually the most significant work of the season for more mature bonsai trees as this one - I especially like the serenity of trunk movement and great nebari which is getting better every year. Below a before photo.

Na nedávno proběhlé výstavě v Ostravě jsme sice byli dost zaneprázdnění, našel jsem si však chvilku na tohoto borovicového prcka, konkrétně na protrhání jehlic. Původně se jedná o školkařský materiál, který jsme zakoupili v roce 1997, avšak intenzivní práce na stromě započala až před sedmi lety. Protrhávání jehlic je obvykle nejpodstatnějším zásahem celé sezóny pro zapěstovanější borovice jako je tato - u stromku mám obzvláště rád ladný a nenásilný pohyb kmene a kvalitní kořenové náběhy, které jsou rok od roku lepší. Níže foto před zákrokem.


And here an image from a front side and other sides after plucking the old needles.
A tady foto po protrhání jehlic - nejdříve pohledovka, pak i další strany. 

It is always nice if you can hold a tree in one hand without an excessive effort :-) (the total height is 12 cm), below the tree shaded by a much bigger Japanese White Pine set on the exhibit.

Je to vždy fajn pocit, když udržíte bonsai v jedné ruce, aniž byste se příliš nadřeli :-) - na fotce níže je strom na výstavě v Ostravě v zástinu podstatně větší Parviflory.

Here, a little bit of history / A tady rychlý náhled do historie stromu:

2007

2008

2009

2011

Height/Výška: 12 cm
Pot/Miska: Ondra Plšek (CZ)

No comments:

Post a Comment