30/07/2015

MEGA YEW TRANSPORT

In 2011 I got a phone call from a friend telling me that he is about to get rid of a big garden tree in his yard. I remember we jumped into car curious what we would find and as a result we brought home this big guy Well, it wasn´t that easy at all: we spend half a day digging by hand but in the cand we could not manage to lift the tree onto the trailer even in 5 people, so we had to call a crane for a help - it turned out that the tree with its rootball weighted aprox. 1300 kg, just take a closer look at the wheels of the trailer...

V roce 2011 mi volal známý, že se chystá na zahrad pořezat "jeden větší strom". Plní zvědavosti z toho, co najdeme, jsme naskočili do auta, no a domů jsme si s sebou přivezli tohoto macíka. Nebylo to ale tak jednoduché - kopáním jsme strávili dobrého půl dne a nakonec jsme se stejně nevyhnuli povolání jeřábu, jelikož jsme nebyli schopni naložit strom na vozík ani v 5 lidech. Následně se ukázalo, že strom i s kořenovým balem váží dobrých 1300 kg, stačí se podívat na kola vozíku...

2011

After 3 seasons of unrestricted grow we repotted the tree into smaller container - in the previous wooden box we put inside more than 10 wheelbarrows full of bonsai soil, so quite an expensive endeavour :-)...

Po 3 sezónách nerušeného růstu jsme strom přesadili do "menšího" květináče - do původní dřevěné bedny se vlezlo více než 10 plných koleček bonsajového substrátu, takže jen z tohoto hlediska to byl vcelku nákladný podnik :-).

2014/04

A few days ago we had to figure out how to move the tree into our new place - and once again (this time smaller) crane had to be invited.

A před pár dny jsme museli vymyslet, kterak strom přepravit do nově budovaného zázemí, a opět to skončilo u mechanické pomoci - tentokrát jsme si vystačili s autem s rukou.

Ready, steady... / Připraveno

...and here we go / A jdem na věcReady to hit the road / A můžeme vyrazit

The yew will be pruned and wired (hopefully soon) in order to become a ornamental garden tree...one day.

Tis bude snad ještě tento rok založen tak, aby z něho jednou byl (s trochou štěstí) pěkný zahradní strom.
No comments:

Post a Comment