18/11/2015

JAPAN 2015 - #03 STONE & GARDEN STORE,TEMPLE

Another day and another visit, in this garden centre - or better said, a selling yard of a company who actually builds gardens in Japan - we could find mostly magnificent specimens of solitaire stones and a wide selection of stone lanterns, mizubachi or tsukubai and other stone "accesories". This big stones are very priced in Japan, therefore, if considering to buy one, you must prepare that you spend a same amount as for a high quality and big size garden bonsai tree - however, the impact of such an unique piece of natural art in the garden is priceless... 
Oh, I´ve almost forgot - if you were interested in anything shown in photos (or if you have any other particular requirment), please, do not hesitate to contact us at info@bonsaimoravia.cz, I think we could manage to get it into your garden!

Další naše cesta vedla do "zahradního centra", nebo abych byl přesnější, do prodejně-výstavního prostoru společnosti zabývající se tvorbou zahrad v Japonsku. Zde jsme mohli nalézt především nádherné solitérní kameny, lampy, vodní nádržky mizubachi či tsukubai a jiné kamenné "doplňky". Tyto kamenné solitéry jsou v Japonsku velmi oceňované, proto, pokud z něj chcete učinit dominantu Vaší zahrady, musíte si přichystat přibližně stejný obnos jako v případě kvalitních a velkých tvarovaných zahradních stromů - v každém případě je dojem z takovéhoto kamene v zahradě přinejmenším srovnatelný... A ještě bych chtěl podotknout - pokud byste měli zájem o jakýkoliv předmět/kámen/strom ze zde uveřejňovaných fotek (či máte-li nějaké jiné konkrétní přání), neváhejte nás kontaktovat na info@bonsaimoravia.cz, měli bychom být schopni jej dovézt třeba až na Vaši zahradu!:-)It might not look as big...
Možná to tak nevypadá...

 ..as it really is. 
...ale tyto lampy a pagody jsou také nadstandardních velikostíA couple of small "sample-gardens" made having used some stones from company´s offer
Několik ukázkových minizahrádek s použitím kamenů ze sortimentu zahradnictví This stone is not purely "nature-made"...
Tento kámen není čistě "vytvořený" přírodou...

 ... because an artifical cut has been executed to the bottom in order to may place the stone in a garden exactly at its current position , if you consider that some suiseki artist strictly forbid this kind of intervention, I suppose they would also have complaints in such a case :-)

...jelikož byl ze spodní strany seřezán, tak aby se dal usadit do zahrady v přesné (ideální) současné poloze. Když si vzpomenu, že někteří milovníci suiseki tuto techniku striktně zavrhují, co by asi řekli na podobný zákrok u zahradního kamene?
 Later in the evening, we´ve been passing by this zen-buddhist temple (sorry, I forgot the name...), so as a matter of closure, a few glimpses of this sacred place.

Později odpoledne jsme projížděli kolem jednoho zen-budhistického chrámu (jehož jméno jsem už úspěšně zapomněl), takže ještě několik momentek z tohoto posvátného místa.

No comments:

Post a Comment