22/11/2017

JAPAN 2017 - #07 TAIKAN-TEN, SALES AREA

As a goodbye with this year´s Taikan-ten, I´m posting pictures from the sales area which was as big as the same exhibition and many superb trees and interesting items were offered. 

Jako rozloučení s letošním ročníkem výstavy Taikan-ten bych vám rád ukázal obrázky z prodejního prostoru, který byl přinejmenšm stejně tak velký jako výstava samotná. Bylo k vidění mnoho krásných stromů a dalšího zajímavého zboží.

No comments:

Post a Comment