23/11/2017

JAPAN 2017 - #08 GINKAKU-JI, KYOTO

Ginkaku-ji, the garden of the "Silver pavillion" (which actually has never been silver), was founded in late 15th century and now is a designated World Heritage Cultural Site. Please, enjoy the nice colours of this splendid garden, as we did during our visit.

Ginkakudži, zahrada "Stříbrného pailonu" (který ale vlastně ve skutečnosti nikdy stříbrný nebyl), byla založena ke konci 15. století a dnes je kulturní památkou UNESCO. Podzimní barvy byly opravdu úchvatné, jak z fotek patrné.
No comments:

Post a Comment