29/11/2017

JAPAN 2017 - #13 OMIYA BONSAI VILLAGE

Yesterday we went to Tokyo again in order to visit the Omiya Bonsai Village and as we had no rush, we managed to visit all the nurseries including the Bonsai Museum. Inside the individual nurseries the photography is not allowed such as  the case of the Bonsai Museum, except one designated area from which mainly comes the photos of the bonsai trees at this post.

Včera jsme se opět vypravili do Tokia, abychom navšítivili bonsajovou vesničku v Omiyi a jelikož jsme nikam nespěchali, stihli jsme projít všechny školky včetně bonsajového muzea. V jednotlivých školkách není povoleno pořizovat fotografie, stejně tak i v bonsajovém muzeu až na jedno vyhrazené místo, odkud je tedy i věšina fotek stromů v tomto příspěvku.

An amazing ezo spruce, estimated to be around 1000 years old! 
Úžasný smrk ajánský, jehož odhadované stáří je kolem 1000 let!Coming to Mansei-en, once the nursery of famous Saburo Kato and now his descendents.

Před vstupem do Mansei-en, kdyi zahrady slavného Sabura Kata a dnes jeho potomků.
How big is this tosho? / Jak velký je tento jalovec?Streets of Omia Bonsai Village / Ulice bonsajové vesničky


Toju-enFuyo-en

Later that evening, we drove to the downtown Tokyo (Shinjuku area) to enjoy a city rush a little bit.

K večeru jsme se vydali do víru tokijského velkoměsta (čtvrť Shinjuku).

And we also visited the observatory at the Tokio Government Building.

A vyjeli jsme se podívat i na vyhlídku z "tokijského městského úřadu" :-).


No comments:

Post a Comment