24/11/2017

JAPAN 2017 - #09 KUNIO KOBAYASHI, FIRST IMPRESSIONS

Today we have come to Tokyo city and after we had seen some gardens we headed to Edogawa to visit the famous bonsai museum Shunka-en run by Kunio Kobayashi. 

Dnes jsme vyrazili do Tokia a po dopoledních obchůzkách několika zahrad jsme vyrazili do Edogawy, abychom navštívili proslulé bonsajové muzeum Shunka-en Kunia Kobajašiho.

This year we´ve used the shinkansen train a lot at many lines and today it´s been probably for the last time, hence one photo as a gratitude for perfect services!

Letos jsme jezdili šinkanzenem poměrně často na různých tratích a dnes to bylo pravděpodobně naposledy - tedy aspoň jedna fotka jako poděkování za perfektní služby!

Fuji-san seen from distance / Hora Fuji v dáli

In this post I will show you seasonal displays from inside the museum, the surrounding garden itself and bonsai trees (I really took many, many pictures...) will be subject of next posts. Apologize the quality od some inside photos, the light conditions weren´t ideal at all.

V tomto příspěvku bych vám rád ukázal sezónní aranžmá v tokonomě uvnitř bonsajového muzea, okolní zahrada a samozřejmě bonsaje v ní (dnes jsem fotil opravdu hodně...) budou předmětem dalších příspěvků. Omluvte prosím kvalitu některých fotek, vnitřní světelné podmínky nebyly vůbec ideální.

And one final photo with the master himself / A jedna fotka na památku s mistrem samotným

No comments:

Post a Comment