06/08/2015

ELM FROM CUTTING

Now it is 7 years old tree, which starts from cutting in the year 2008. 2009-2011 it spent in the yard (only 2 years), freely growing. Then in the year 2012 it was platned into the first training pot and in summer 2012 was tree also styled. 

Tento 7-letý strom začal svoji bonsajovou cestu jako řízek v roce 2008. V období 2009-2011 rostl ve volné půdě. Poté byl v roce 2012 vykopán, zasazen do první misky a také v letním období natvarován. 

 2012 - first season in a pot.
2012 - první sezóna v misce.

 First "styling".
První výběr větví. 

 Image of the tree maybe month ago. 
Aktuální podoba stromu, zhruba měsíc zpět stará fotografie.

 After defoliation.
Po defoliaci. 


 Today's photo with a fresh green foliage. one of "little fellas" with a bigger brother :). 
Dnešní foto, již s čerstvým olistěním. Na fotografii také jeden z dřívě prezentovaných menších jilmů.

 Also nebari looks good. 
Pěkné nebari. 

One of "little fellas", starts to look very nice. 
Dříve tvarovaný jilm, který začiná vypadat velice pěkně.

1 comment: