04/08/2015

SMALL BERBERIS TURNING RED

I´ve checked this small berberis some time ago, becasuse it needed a light summer maintainance. Originally, some 5 years ago, it supposed to be a gift tree for someone, kind of "the very first bonsai tree" to practice and learn (and probably destroy :-)), but it never left our garden and now it is becoming a cute little "accent plant tree".

Tento malý berberis potřeboval pravidelnou letní údržbu.Jedná se o stromeček, který měl být původně, někdy před 5 lety, podarován -  něco ve stylu "úplně první bonsajka" pro trénování (a pravděpodobně i utrápení :-)), nakonec ale nikdy neopustil naší zahradu a v poslední době se z něho stává roztomilý "doplňkový" prcek.
First interesting feature are the roots coming from underneath the pot - we keep such little trees in a tray full of river sand which keeps the moisture and allows the trees to develop this additional roots (we leave them all season and remove them before spring).

Můžete si všimnout kořenů prorůstajících odtokovými otvory - takto malé stromečky pěstujeme na tácech s říčním pískem, který pomáhá držet vlhkost a umožňuje stromkům pustit "přídavné" kořeny (necháváme je celou sezónu a odstraňujeme až před jarním rašením).

Also, the moss is thriving in such conditions.

V podobných podmínkách se samozřejmě daří i mechu.


Another nice feature is the colour of leaves which is progressively turning orange, then red - I like that!

Dřišťály jsou atraktivní pro své proměnlivé vybarvení v pastelových odstínech - to můžu :-)!


Once the moss is removed from the trunk, you may observe that the moisture ("the moss cover") is also very good for the bark development in broadleaved trees.

Po odstranění mechu z kmínku se zase jednou můžeme přesvědčit, že "mechová peřinka" je velmi vhodným prostředím pro tvorbu borky u listnatých stromů.


After the cleaning and light trimming.

Po vyčištění a lehkém zastřihnutí.
No comments:

Post a Comment