08/08/2015

REPORT FROM COLOURS OF OSTRAVA - STREET FESTIVAL

Couple of weeks ago, we took part once again at Japanese days festival - we built a small bonsai setup, but mostly we spend two full days presenting the art of bonsai to the general public, the attendace was overwhelming (some 40 000 visitors in 2 days)! On Sunday we also did a demo on a garden Japanese White Pine showing to the audience the basics of the wiring and styling. 

Here you can see an overall report - click on the 2nd gallery in menu "Festival v ulicích", of course, you are welcome to see any other foto report from Japanese, days, just click onto another gallery...


Před několika týdny jsme se opět zúčastnili slavností japonské kultury nazvané Japonské dny, tentokrát jsme v rámci Festivalu v ulicích připravili menší výstavku bonsají, především jsme ale strávili 2 dny v plném nasazení prezentací bonsají široké veřejnosti, jelikož návštěvnost byla opravdu obrovská (okolo 40 000 návštěvníků během 2 dnů)! V neděli jsme přihlížejícím rovněž předvedli základy střihu a tvarování bonsají na jedné zahradní borovici parvifloře.

Zde můžete zhlédnout celkovou reportáž z Japonských dnů na Festivalu v ulicích - stačí kliknout na 2. záložku v menu "Festival v ulicích".Photo courtesy of Víťa Večera / Fotky použity se svolením autora Víti Večeři.


No comments:

Post a Comment