14/08/2015

VISIT TO VÁCLAV KARAFIÁT - GARDEN

Some time ago, we spent a couple of days in our capital Prague and in its surroundings, therefore we could not miss the opportunity to visit one of our bonsai friend Václav Karafiát. 
Václav is a long time bonsai artist and quite a known person on our bonsai scene. Besides his bonsai trees, his passion for nature is proyected in his self-designed garden from which I offer you today some images, bonsai collection of Václav will follow in next post.

Před nedávnem jsme strávili několik dní v Praze a jejím okolí, a proto jsme si nemohli nechat ujít příležitost navštívit jednoho z našich bonsajových přátel Václava Karafiáta.
Vašek je dlouholetým pěstitelem bonsajím a stálicí naší bonsajové scény. Kromě bonsají se jeho vášeň pro přírodu promítá i do jeho zahrady, kterou si sám vybudoval a vlastně dále buduje. Dnes tedy několik fotek z jeho oázy klidu, v příštím příspěvku se pak zaměřím na jeho bonsajovou sbírku.

We came to Václav´s place together with another bonsai friend Miloš Kopsa, Václav on the background
Na návštěvu Vaška jsme přijeli společně s dalším bonsajistou Milošem Kopsou, Vašek v pozadí.

Shelves and stands placed along all the garden.
Police se stromy kam se jen člověk podívá.


An ornamental yew trained from young plant by Václav invites a visitor to enter his outstanding "inner stone garden"
Tvarovaný tis, který Vašek vypěstoval z mladé rostlinky, vítá návštěvníka ke vstupu do vnitřní "kamenné zahrady"


The garden is built upon and beside a solid rock wall which is a great advantage (seen from my point of view), of course it brought a lot of complications and hard work, but the result is just perfect!

Zahrada je vystavěná v těsné návaznosti na rostlou skálu, což je výchozí situace, kterou by si přál nejeden zahradní architekt  - samozřejmě si úpravy v podobném terénu žádají pořádnou dávku práce a přinášejí jisté komplikace, výsledek je ale perfektní!

Václav posing with a nice black pine trained from yamadori collected by himself.
Vašek vedle své parádní černé borovici, původem yamadori, které sám vyzvedl.

Small pond naturally built in one of the rock plateau and inhabited by koi.
Malé jezírko umně umístěné do jedné z upravených skalních terásek s koi kapry.


On the upper terrace, you can visit a chinese-style pavilion, a resting place for a cup of tea or coffee.
Na horní terase trůní altánek v čínském duchu, který představuje útočiště a odpočinkové místo pro popíjení čaje či kávy.

View from the pavilion, notice the ornamental scots pine also styled by Václav which demonstrates his advanced skills.

Výhled z altánku - povšimněte si vytvarované borovice lesní na svahu, která opět dokazuje Vaškův cit a bonsajové dovednosti.

1 comment:

  1. Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
    komposit hegn

    ReplyDelete