17/08/2015

VISIT TO VÁCLAV KARAFIÁT - BONSAI COLLECTION

As I mentioned in my previous post, Václav Karafiát has been into bonsai since 80´s, therefore you can see in his garden many nice and mature trees, some of them cultivated for a long time, others collected recently, but with a great potential. We hope you´ll enjoy photos of Václav´s bonsai collection as we did in person!

Jak jsem psal již v minulém příspěvku, Vašek Karafiát je pěstuje bonsaje již řadu let, počínaje 80. léty, proto na jeho zahradě lze najít stromy s dlouhou historií pěstování v misce, jiné, vyzvednuté nedávno, sice ještě ne tak zapěstované, ale s velkým potenciálem do budoucna. Přejeme Vám, ať se pokocháte obrázky z Vaškovy zahrady alespoň tak, jak jsme měli tu čest my naživo!


Corner with some interesting spruces / Koutek s několika velmi zajímavými smrkyCarpinus betulusYamadori - larches / modříny

Pinus mugo

Larix decidua

Impressive specimen of pinus uncinata / Skvostný kus borovice blatky!


Another fantastic pine - pinus nigra yamadori / A další parádní borovice - borovice černá yamadori

Fagus sylvatica

My coniferous favourite - yamadori spruce / Můj favorit z jehličnanů - yamadori smrk

And my deciduous favourite - quercus robur / A můj favorit z listnáčů - dub letní
Taxus baccata

Are we in the forest? No, it´s just nicely matured crown of the oak (my favourite one :-))

A to už jsme v lese? Ale kdeže... Detail přirozeně zapěstované koruny dubu "mého favorita".No comments:

Post a Comment