28/12/2016

PF 2017


All the best in 2017 wish you Lukáš, Josef and Martin!

Úspěšný rok 2017 vám přejí Lukáš, Josef a Martin!

26/12/2016

HAWTHORN - before/after

It takes almost 5 years to establish this hawthorn and prepare it for the first styling. 
Originally beautiful twin trunk, now only the smaller one remained. But it is still quite large tree to be a majestic deciduos tree in future, height about 95cm. Tree is now in a very good condition and prepared for repotting into the first ceramic pot.

Téměř 5 let trvalo stabilizovat tento strom, původně krásný dvojkmen. Nakonec zůstal pouze menší kmen, který je však stále dostatečně velký, aby z něj v budoucnu byla majestátní bonsaj, má výšku cca. 95 cm. Strom je ve velmi dobré kondici a připraven pro jarní přesazení do první keramické misky.
19/12/2016

HORNBEAM "SIBLINGS"

With freezing weather here in the Czech Republic it´s finally time to slow down the working pace on gardens and, on the other hand, start the winter bonsai tasks on our trees. 
Lately, I´ve been playing around with this yamadori hornbeam collected in 2014 - I´ve done its first styling and I´m quite pleased that this tree is looking quite good just after two seasons of bonsai training. The current pot is made by Hugo Studeník, however, due to multiple fronts maybe some round pot would do it a better justice, we´ll see.

Zima už je tady v plné parádě a s ní konečně více času věnovat se práci na našich stromech...
V posledních dnech jsem poprvé natvaroval tento habr vyzvednutý na podzim 2014 - těší mě, že po pouhých 2 letech vypadá strom "koukatelně", i když toho má samozřejmě ještě mnoho před sebou. Aktuální miska je od Huga Studeníka, kvůli "vícepohledovosti" stromů však možná budeme zvažovat misku kulatou, uvidíme...

As of today, preferred front / Aktuální podoba z preferované pohledovky


Right after its collection in 2014, packed inside the car :-)
Foto těně po vyzvednutí na podzim 2014 :-).Spring 2016 / Jaro 2016Height / výška: cca 80 cm
Pot / miska: Hugo Studeník 
In training/ pěstováno: 2014 - 2016

15/11/2016

LATE AUTUMN IN OUR GARDEN

Last week we had a pleasant visit of Jan Stropnický, our friend and editor-in-chief of the bonsai magazine Bonsai and japanese gardens. He made a couple of snapshots of our garden and posted the photos on his web - here you can see some images of our garden in late fall/early winter time.

Minulý týden nás navštívil náš bonsajový kolega a šéfredaktor časopisu Bonsaje a japonské zahrady Jan Stropnický. Nebyl by to on, aby hned netasil alespoň mobilní fotoaparát a nezačal dokumentovat naší zahradu - na jeho webu Bonsai-dnes si tedy můžete prohlédnout některé z našich stromů v pozdně podzimním až časně zimním hábitu.
22/10/2016

CRATAEGUS IN FLAME

This is exactly reason, why I prefer deciduos trees. Their continuous change during the year. Some species are able to provide whole range of colors and crataegus is one of the best. Whats more, deciduos trees can provide majesty, which I never feel from conifers.
Is that only my feeling? Can perfect shaped pine or juniper provide majesty like mature carpinus, quercus or crataegus tree? In front of the perfect shaped pine or junifer, I feel just sadness. In my eyes it is only product, art does not lie in perfection. Bonsai is an art, we should think about that and find a new ways, how to push it forward.
Here I can share few shots of my favourite hawthorn. This one is about 80cm high. Next spring will be planted in its first ceramic pot. I love its grace, kind of feminity and continuous change, enjoy.

------------------------------------------------------------------------------------

Neustálá změna listnatých stomů během roku je jedním z důvodů, proč jim dávám přednost oproti jehličnanům. Co víc, listnáče nabízí majestátnost, kterou u jehličnanů nenacházím.
Z dokonale natvarované borovice, nebo jalovce mám většinou spíše pocit smutku, že vidím dokonalý produkt člověka, ne strom. Bonsaje jsou umění! To se skrývá v drobných nedostatcích, které dodají originalitu, život, ne v umělé dokonalosti.
Níže posílám pár fotek jednoho z mých oblíbených hlohů. Má zhruba 80cm výšku a příští rok jej čeká přesazení do své první keramické misky, to bude velký krok vpřed a moc se na to těším. Jedná se o velmi elegantní strom ladných, ženských křivek, rostoucí s grácií vznešené dámy.
11/10/2016

QUERCUS PUBESCENS IN AUTUMN LOOK

As an addition to my previous post, today I´ve taken photo of the biggest oak from our collection (around 90 cm tall), for some unknown reason, I have never photographed this tree before... Anyhow, it is yamadori collected some 4 - 5 years ago and since then repotted and worked a couple of times because this particular species of oak is much more easier to work with and much more resistant to any bonsai intervention than a "regular" quercus robur. As this tree could be better described as a "naturalistic" tree the front side is very dubious, in next repotting it definitely needs to go to a round pot :-), the progress will be reported.

Jako dovětek k mému předchozímu příspěvku bych zde rád představil největší dub z naší sbírky (výška cca 90 cm) - bohužel z nějakého neznámého důvodu jsem strom nikdy předtím nestihl vyfotit, tedy všechny fotky ukazují aktuální stav. Strom máme v péči 4 - 5 let a za tu dobu už jsme jej několikrát mohli přesadit i tvarovat, jelikož oproti našemu "klasickému" dubu letnímu je tento druh, dle mého názoru, mnohem vhodnější co se týče pěstování jako bonsai, lépe snáší i hrubší zásahy a raší i několikrát do roka (prostě se chová více "listnáčovitěji" než dub letní).
Jelikož by se strom dal asi nejlépe zařadit do kategorie "naturalistických" stromů, musí-li to už být, jeho takzvaná "pohledová strana" je relativně diskutabilní - říkám si, že při příštím přesazení určitě musíme zvolit kulatou mísu :-)...
09/10/2016

MAGNIFICENT OAK TREE

I always feel a humble astonishment when I´m standing in front of such a natural giant... On this photo you can admire a centuries old oak which serenely stands in the UNESCO world heritage park, in Lednice (south Moravia), the photo was taken a month ago. Amongst all of the ancient trees that grow at this special piece of natural environment, this magnificent specimen really enchanted me most. Personally, I take this image as one of the finest examples of how a deciduous (bonsai) tree should look like, which feeling should it convey. Let yourself be inspired as well!

Vždy cítím pokorný úžas, když stojím před podobným přírodním velikánem... Na fotce je prastarý dub, který si majestátně roste v Lednicko-valtickém areálu, památce UNESCO, který jsme zhruba před měsícem pro inspiraci navštívili. Mezi všemi úchvatnými stromy, které obývají lednický park, mi tento obr učaroval nejvíce. Pro mě osobně je to jeden z nejlepších příkladů, jak by měl listnatý (bonsajový) strom vypadat, jaké emoce a dojmy by měl v pozorovateli vzbuzovat. Nechejte se i vy tímto mocným stromem inspirovat...

02/10/2016

BUNJIN SCOTS PINE PROGRESSION

This old scots pine found its way into our garden around 2010. From the very beginning we felt that the approach to this tree woud requiere reducing its form into its essence in terms of trunk line and main branches. However, first styling that took place in 2013 consisted in adding more movement to the lower trunk: for that purpose we used two jacks and some iron bars. 
In 2014, I could proceed to the styling of the crown. This autumn I´ve re-styled the pine and I´m glad that this tree is filling out nicely and is happy on its way!

Tuto velmi starou borovici lesní jsme objevili někdy okolo roku 2010 a už od počátku nám bylo jasné, že při budoucím tvarování bude nejdůležitější "zjednodušit" celkovou formu a linie stromu na základní  jádro. Prvním krokem bylo ovšem v roce 2013 přiostření ohybu kmene v jeho dolní části za použití dvou ohýbáků a menší konstrukce :-). O rok později jsme již mohli založit korunu a na podzim 2016 proběhlo druhé dotvarování stromu, který se k naší radosti zdárně vyvíjí!

2016

2013

2013

2014
2016

Height/ Výška: cca 70 cm
Pot/Miska: Tokoname

19/09/2016

BONSAI EXHIBITION AT ZBRASLAV 2016

As promised, we are presenting a short photostory from our recent exhibition we held in Prague, in a very nice outdoor venue of the Municipal Garden of Zbraslav. Thanks to all visitors who came to support us and appreciate the beauty of bonsai trees exhibited by Bonsai Moravia members and few other dear guests. The weekend was one great success, therefore we are very glad to announce that from now this early-autumn exhibition will (hopefully) become each year´s tradition with many more side events and invited participants. Thank you and see you in Prague - Zbraslav in 2017!
Another report form this event also at www.bonsai-dnes.cz

Ve dnech 10. a 11. 9. 2016 jsme spolu našimi bonsajovými přáteli a místním zahrádkářským svazem uspořádali výstavu v prostorách Městské zahrady Zbraslav. Děkujeme moc všem účastníkům, kteří nás podpořili a přišli navštívit, stejný dík pak patří i městu Zbraslav za propůjčení krásných prostor a následnou podporu a propagaci.
Již při zahájení našeho víkendu bylo jasné, že pro nás bude něčím výjimečným. Z centra zahrady - z dřevěného altánku se začala linout líbezná hudba od nadaných dětí z místní základní umělecké školy pod vedením paní Vendulky Vaňkové. Spojení vznešených tónů a našich bonsají se prolnulo a zkrátka zapadlo do sebe. K vidění byly bonsaje naší "spřátelené bonsajové skupiny" Bonsai Moravia včetně několika hostů, konkrétně Tomáše Cibulky, Martina Drábka, Martina Cigánika, Tondy Machýčka, Antonína Ondráše a Josefa a Lukáše Sirotných.
Po celou dobu nám přálo krásné počasí, které umocňovalo kouzlo okamžiků - setkáních s našimi přáteli bonsajisty, příjemnými, zvídavými návštěvníky a začínajícími bonsajisty. To vše nás přivedlo k vytvoření tradice. Takže máme za sebou nultý ročník! Nechme se tedy překvapit, co nás čeká v prvním ročníku obohaceného ještě o více nadšených pěstitelů bonsají. Ještě jednou DĚKUJEME. 

Pro ty, kteří si chtějí chvíle setkání připomenout nebo na výstavě nebyli jsme připravili krátkou fotoreportáž. :) Další fotky můžete shlédnout i na spřáteleném portále www.bonsai-dnes.cz