29/09/2015

AUTUMN FESTIVAL AT THE SAKURA DOJO

Yesterday, we drove to Opava to participate at the Autumn Festival of the Sakura Dojo Center of Martial Arts. We came not only as visitors, but also I gave a presentation about the future of the complex where we are going to built a japanese garden starting from the spring 2016. More about this project will be published in detail in near future.

Včera jsme vyrazili do Opavy, abychom se zúčastnili Podzimních slavností Sakury Dojo Opava. Nepřijeli jsme ovšem jen jako návštěvníci. v průběhu programu jsem také odprezentoval návrh japonské zahrady a dalšího rozšíření komplexu Sakury, jehož výstavba započne již na jaře příštího roku. Více o tomto ojedinělém projektu bude brzy podrobněji zveřejněno nejen na našem blogu.

View at the main entrance at Dojo, really nice larch at the background which will become one of the main features of the japanese garden.

Pohled na hlavní vstup do Doja, před nímž roste krásný vzrostlý modřín, jenž se stane jednou z dominant plánované japonské zahrady.
Japanese taiko drums ready for the recital...
Japonské taiko bubny připravené na koncert...


 ... performed by the master drummer Ivo Batoušek from Jumping Drums.
 ... mistra bubeníka Ivo Batouška z Jumping Drums.

And now for the presentation of the Garden of 4 Elements
A poté přišla na řadu prezentace Zahrady 4 Elementů


Just two overall views at the future design of the complex of Sakura Dojo
Dva z výstupů z modelu plánované japonské zahrady


The programme continued with traditional japanese dance, meditations, demonstrations of ju-jitsu, aikido etc. (yet we had to leave earlier in order to get home at a reasonable hour :-)), if you have chance, don´t hesitate to visit this magnificent place.

Program dále pokračoval ukázkami tradičního japonského tance a bojových umění, meditacemi atd., my jsme ovšem odjeli o něco dříve, abychom se domů dostali v rozumnou hodinu :-), Pokud budete mít příležitost, neváhejte navštívit toto výjimečné centrum v Opavě!

28/09/2015

BONSAI WEEKEND IN OSTRAVA - REPORT

It was a busy weekend, however, I would like to thank all of you which came to see our small bonsai set up and break a few words with us. We might have crossed a couple of thousands and had a conversation at least with a several dozens folks - it was really fulfilling and battery charging experience, especially yesterday at the Zoo where the atmosphere is always kind of special and enchanting.
We are loking forward to repeat such an encounter and held it on a regular basis!

Byl to pro nás pilný, avšak velmi příjemný bonsajový víkend v Ostravě! Nejdříve ze všeho bych rád poděkoval všem návštěvníkům, kteří se přišli (mnozí z nich cíleně) podívat na naše malé bonsajové aranžmá a prohodit s námi pár slov - určitě jsme se za víkend minuli s několika tisíci a podebatili s pár desítkami milých osob, což bylo opět velmi podnětnou zkušeností, která nám "dobila baterky" pro další práci. Především v Zoo je atmosféra vždy svým způsobem jedinečná...
Určitě se budeme těšit na opakování podobného bonsajového setkání, nejpozději na jaře příštího roku, na viděnou v Ostravě!

What´s that on the backround?... Yes, those are flamingos!

I plameňáci koukali z povzdáli :-D...
.

23/09/2015

BONSAI WEEKEND IN OSTRAVA 26. - 27. 9. 2015

This upcoming weekend we are organizing a small bonsai exhibition in Ostrava in two different places - on Saturday we will be part of the final episode of Japanese days, the venue is located at the House of Culture and the programme, which is really astonishing, starts at 12 am and finishes at 5 pm.

O nadcházejícím víkendu připravujeme hned dvě mini-výstavy bonsají v Ostravě - v sobotu budeme součástí poslední etapy Japonských dnů, a to Slavností bojových umění. Místem konání je Dům kultury města Ostravy, program, který je opravdu velmi pestrý a zajímavý, probíhá od 12:00 do 17:00

On Sunday we´ll move on to Zoological Garden of Ostrava where you can meet us from 9 am to 8 pm. We are looking forward to seeing you around

V neděli se pak přesunujeme do ZOO Ostrava, kde nás budete moci potkat mezi 9. a 18. hodinou. V případě příznivějšího počasí budeme předvádět i ukázky tvarování.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!


22/09/2015

NEW TREES AVAILABLE FOR SALE OR TRADE

We´ve put a lot more new trees (from raw material to "show-ready" bonsai trees) to the "For sale or trade" section on our internet shop
High quality trees can be also deliveres abroad (Germany, Austria, SK, Poland). If you are interested (or have something to offer), do not hesitate to contact us for more details - info@bonsaimoravia.cz

Do sekce "Na prodej a výměnu" na našem e-shopu přibyla nová várka stromů od "surovějšího" materiálu až po výstavní bonsaje. Pro další podrobnosti (či nabídky) nás případně neváhejte kontaktovat prostřednictvím info@bonsaimoravia.cz 

Larix decidua


Quercus robur


Cornus mas

Larix decidua

Prunus mahaleb


20/09/2015

SAN CHA - WILD BLACK TEA

China province of Yunnan is known for it’s Puerh tea and Taiwan also has its own indigenous wild tea plant known as Shan cha - mountain tea.

Virtually unknown in the West, Shan Cha’s presence and use as an infused drink has first been recorded in Chinese writings dating back to the 17th century (1697). Its botanical characteristics are somewhat close to the Assamica with its long leaves but distinct with unique adventitious shoots arising from its underground roots. It is a shrub that prefers a wild, mountainous habitat with altitudes ranging between 650 m to 1500 m. Four distinct protected areas have been put in place in central, south and eastern Taiwan for the preservation of this National treasure which is revered as the father plant to some of the most unique and distinctive tea hybrids of Taiwan. For example, it is from this unique wild strand that the Taiwan Research and Experiment Station (TRES) have successfully developed the now famous TRES-18 Red Jade black tea which has fueled the whole black tea revival in Taiwan since the turn of this new century.

This tea is not promoted to sell into the market because of its wild characteristic. It is a plant that doesn’t render the same taste if cultivated in a more systematic way therefore it is quite rare. The tea we propose is in fact made from leaves that are picked from wild trees that are found randomly in the surrounding mountains of Yu-chi Township. To do so, the producer gets up at 4 o’clock in the morning during the picking season of July and August to roam the mountains with aboriginal pickers to look for the wild tea. Only trees picked at an altitude of no less than 1000 m are considered for the best taste characteristics. Furthermore, just like Oriental Beauty oolong, Gui Fei oolong and Mi Xian black tea, Shan Cha is a bug-bitten style tea where a small leaf hopper will nibble the leaves and leave their characteristic contribution to the taste of this tea: a wonderfully sweet honey finish that is quite distinctive and pleasant.

This is possibly the easiest black tea to drink. It is very distinctive and unique in taste. This is a subtle charming tea, yet extremely satisfying and with surprising stamina. The taster will be greeted with a pleasant aroma of baked oats with buttered sweetness and a discreet floral note of wild rose will charm the nose. The liqueur is all smoothness with very light refreshing tartiness. The taste is all pleasant and round with evocations of pastries and baked sweets with fruit compote notes similar to Japanese white peaches. What surprises the palate is the inviting suppleness of this tea that makes you want to drink cup after cup after cup. This is a must try tea!


EN/CZ

Čínská provincie Yunnan je známa pro svůj Puerh a také Taiwan se může pochlubit čajem z divoce rostoucího kulivaru a tím je právě San cha.

Na západě ne moc známý čaj, první písemné zmínky se však datují do 17. století. Kultivar velmi podobný Assamice, čaj s dlouhým listem a typický velkým množstvím kořenových výmladků. Spíše tedy divoce rostoucí čajovník keřovitého vzrůstu, vyskytující se v nadmořské výšce od 650 m.n.m do 1500 m.n.m. 
Byla založena 4 chřáněná území v centrálním, jižním a východním Tchaj-wanu pro zachování tohoto národního pokladu, který je ctěn jako mateční rostlina některých výjimečných a velice ceněných čajů, pocházejících z Tchajwanu. Z tohoto čajovníku byl například vyšlechtěn společtností TRES výjimečný TRES-18 red Jade černý čaj, který nastartoval produkci vynikajících černých čaju na Tchajwanu.

Tento čaj není propagován pro prodej na trhu, a to vzhledem k původu z divoce rostoucích čajovníků. Čajovník neposkytuje stejnou chuť v případě, že je cíleně pěstován, proto se jedná o velmi vzácný a výjimečný čaj. Čaj, který nabízíme, pochází z divoce rostoucích stromů, jež jsou náhodně objevovány v oblasti Yu-Chi Township. Aby to bylo možné, tak místní sběrači vyrážejí do hor kolem čtvrté hodiny ranní, a to v období sklizně, červenci/srpnu. Za kvalitní se považují listy z nadmořské výšky kolem 1000 m.n.m. Navíc San Cha patří do kategorie "napadených čajů". Tedy stejně jako Gui Fei, Oriental beauty, Mi Xian black, tak i tento čaj je napaden hmyzem, což ve výsledku přináší nezapomenutelný, medově sladký aftertaste.

Jedná se o velice lehce pitelný čaj, avšak velmi výrazné a jedinečné chuti, velmi uspokojující. Nabízí vůni pečeného ovsa s máslovou sladkostí a diskrétním náznakem vůně divoké řůže.
Nálev je velice hladký a lehce osvěžující. Pocítíte příjemnou, kulatou chuť připomínající pečivo a pečené cukroví s ovocným náznakem po japonských bílých broskvích.

Milovníci černých čajů nesmí tento skvost vynechat - SAN CHA!

 Detail of San Cha leaves - detail listu čaje San cha

 First brewing - první nálev


 Detail of leaves after third brewing - detai listu po třetím nálevu.


 Some detail of yixing pot - nakonec pár detailu yixing konvičky. 


17/09/2015

GARDEN TREES STYLING

Sometimes, a client grows a tree in his garden and at some point he/she decides it would be nice if the tree had a shape. And that´s when our team comes at a scene ready for action :-).
We set the very first style of this cypress last summer and now it was time to define pads and give it another trimming and pruning session.

Někdy se zákazník rozhodne, že by bylo fajn, kdyby ze stromu, který už třeba léta pěstuje na své zahradě, vznikla "zahradní bonsai" - a v tu chvíli se objevíme my, připraveni do akce :-).
Tento zahradní cypřiš jsme zakládali jako tvarovaný strom v loňském létě, teď nastal čas na druhé kolo prostřihu a doladění.


My father discussing the propper technique with the owner.
Taťka vysvětluje majiteli zahrady správný postup.


A ladder work / "Žebříkařina"


The front of the tree after the intervention. 
Pohledová strana stromu po druhé tvarovací seanci.

We also re-checked this smaller pine taking off the wire and putting new one on some branches, another wiring is scheduled for next summer.

Podívali jsme se na zoubek i této menší borovice, odstranili jsme loňský drát, nadrátovali několik menších větví, druhé tvarování proběhne zase příští léto.

14/09/2015

WORKSHOP IN BRATISLAVA

Yesterday we spent a full-day workshop in Bratislava. We use to come to the capital of Slovakia once a year, every summer for last 3 or 4 years, to held a private/small group workshop and we always enjoy it a lot. Below, I post images of some of the most interesting trees we worked.

Včera jsme strávili den v Bratislavě, kde jsme vedli bonsajový workshop - už je to tradicí, že každé léto za poslední 3, 4 roky navštívíme slovenské hlavní město a strávíme příjemný den prací na stromech, ať už při privátním workshopu, či v menší skupince bonsajových nadšenců. Níže několik fotek z těch nejzajímavějších stromů, které nám přišly pod ruku :-).

We had styled this partictular scots pine for the very first time 2 years ago, now we made another step forward.
Tuto silvestrisku jsme poprvé tvarovali před 2 lety, tentokrát jsme zase o kus dále...This should be the planting angle for the next repotting. 
Zhruba v tomto úhlu by měla být borovice přesazena do finálnější misky.

 2014
2014

Nice and quite big buxus - I see quite a promise in this tree.
Pěkný a docela objemný buxus s velkým potenciálem.

2014
A scots pine before...
Borovice před

And after / Po


Fukinagashi mugo

A piece of neglected (by previous owner) raw material of quercus suber 
Parádní, leč zanedbané (původním majitelem) yamadori dubu korkového


We pruned it a little bit and suggested this angle of planting.
Prostříhali jsme nepotřebné větve a navrhli tento úhel zasazení.

See you again next year in Bratislava!
Budeme se těšit v Bratislavě nejpozději opět za rok!