29/09/2015

AUTUMN FESTIVAL AT THE SAKURA DOJO

Yesterday, we drove to Opava to participate at the Autumn Festival of the Sakura Dojo Center of Martial Arts. We came not only as visitors, but also I gave a presentation about the future of the complex where we are going to built a japanese garden starting from the spring 2016. More about this project will be published in detail in near future.

Včera jsme vyrazili do Opavy, abychom se zúčastnili Podzimních slavností Sakury Dojo Opava. Nepřijeli jsme ovšem jen jako návštěvníci. v průběhu programu jsem také odprezentoval návrh japonské zahrady a dalšího rozšíření komplexu Sakury, jehož výstavba započne již na jaře příštího roku. Více o tomto ojedinělém projektu bude brzy podrobněji zveřejněno nejen na našem blogu.

View at the main entrance at Dojo, really nice larch at the background which will become one of the main features of the japanese garden.

Pohled na hlavní vstup do Doja, před nímž roste krásný vzrostlý modřín, jenž se stane jednou z dominant plánované japonské zahrady.
Japanese taiko drums ready for the recital...
Japonské taiko bubny připravené na koncert...


 ... performed by the master drummer Ivo Batoušek from Jumping Drums.
 ... mistra bubeníka Ivo Batouška z Jumping Drums.

And now for the presentation of the Garden of 4 Elements
A poté přišla na řadu prezentace Zahrady 4 Elementů


Just two overall views at the future design of the complex of Sakura Dojo
Dva z výstupů z modelu plánované japonské zahrady


The programme continued with traditional japanese dance, meditations, demonstrations of ju-jitsu, aikido etc. (yet we had to leave earlier in order to get home at a reasonable hour :-)), if you have chance, don´t hesitate to visit this magnificent place.

Program dále pokračoval ukázkami tradičního japonského tance a bojových umění, meditacemi atd., my jsme ovšem odjeli o něco dříve, abychom se domů dostali v rozumnou hodinu :-), Pokud budete mít příležitost, neváhejte navštívit toto výjimečné centrum v Opavě!

No comments:

Post a Comment