29/08/2015

GARDEN TREES FROM JAPAN - NEWLY LAUNCHED WEBSITE

We´ve almost finished work on our new webpage dedicated to our next major activity - landscape architecture and cloud-shaped trees, or "garden bonsai" trees from Japan. You can see more direcly on the wepage Zahrady Orientu (Oriental Gardens) and on our bonsai e-shop Bonequip. The page is only in czech yet, but we are working on the english version, that should be ready soon. In case of interest, please contact us at - info@bonsaimoravia.cz


Nově jsme spustili webovou prezentaci věnovanou naší tvorbě zahrad a nabídce zahradních tvarovaných stromů a dalšího zboží z Japonska. Neváhejte tedy navštívit naše stránky Zahrady Orientu.cz, případně fotky některých ze zahradních solitér můžete zhlédnout i na našem e-shopu Bonequip.  V případě zájmu nám napište na info@bonsaimoravia.cz,

Below are some examples of what we have imported this spring from Japan - japanese white pines, ball-shape enkianthus, tsukubai, stone lanterns...

Několik fotek z várky, kterou jsme dovezli letos na jaře - borovice parviflory, stříhané koule enkianthů, lampy, studánky tsukubai...
25/08/2015

TREES FOR SALE!

Please see below small example of trees, which we have available for sale. 
We can provide trees from our own production, field growing trees and also high quality yamadories.
High quality trees, we can also deliver abroad (Germany, Austria, SK, Poland). If you are interested, do not hesitate to contact us for a all views of trees and prices - info@bonsaimoravia.cz

Níže uvádím ukázku stromů určených k prodeji. Jedná se jak o stromy vlastní produkce, tak o yamadori vysoké kvality. V případě zájmu nás kontaktujde na - info@bonsaimoravia.cz

Here is the example of our production, field growing trees:

 Prunus mahaleb - 75 cm height / výška - price/cena -120 EUR / 3200 Kč

 Prunus mahaleb - 45 cm height / výška - price/cena -45 EUR / 1200 Kč

  Prunus mahaleb - 35 cm height / výška - price/cena - 60 EUR / 1200 Kč

  Prunus mahaleb - 30 cm height / výška - price/cena -60 EUR / 1200 Kč

  Prunus mahaleb - 50 cm height / výška - price/cena -110 EUR / 2900 Kč


And some yamadories. For the prices and all views please contact us at info@bonsaimoravia.cz

V nabídce jsou také yamadori. V případě zájmu je možné zaslat kompletní fotografie k danému stromu a cenovou nabídku, viz email info@bonsaimoravia.cz

 Buxus sempervirens - very old tree, 60cm height, about 1 m wide tree, literate style.

 Crataegus laevigata - 60 cm height.

 Taxus baccata - 70 cm height, wild and complicated tree, but very promising.

 Prunus mahaleb - 75 cm height, great tree, with beautifull bark and nebari.

 Pinus sylvestris beuvronensis - also nursery tree,  huge one, 120 cm height, prepared for styling. Could be a dominant tree of a garden.

 Prunus mahaleb - 50 cm high, very old tree, beautiful bark, nice ramification, prepared for styling.

24/08/2015

PRUNUS MAHALEB "THE FAT LADY"

Let me show you some photos of this prunus mahaleb, which I took for summer maintainance a couple of days ago. 
It is a yamadori collected in 2012, since then it was repotted once and during the winter 2013/2014 the first major carving took place. I´d been waiting for the tree´s response and since everything went just fine in summer 2014 I made first selection and wiring of the crown..
The deadwood parts were edited and refined this past winter and now, after the trimming, the crown starts to fill in nicely. Next spring it will finally get it first bonsai pot.Rád bych vám představil tuto mahalebku, která se před nedávnem dostala na pracovní stůl k letní údržbě.
Jedná se o yamadori vykopané v roce 2012, od té doby proběhlo jedno přesazení a během zimy 2013/2014 i první hrubší založení partií mrtvého dřeva. Počkal jsem na reakci stromu po zásahu a jelikož bylo vše v pořádku, v létě toho roku byla založena a vydrátována kostra koruny. Uplynulou zimu jsem podruhé pracoval na mrtvém dřevě a po nynějším letním prostřihu už strom začíná dostávat plnější kontury. Příští jaro plánujeme přesazení do první misky.


2013


2014 summer / léto
2015 summer / léto

Height/výška: cca 65 cm
Trunk diameter/průměr báze: cca 25 cm20/08/2015

POPULUS TREMULA NO.2

This Populus Tremula was collected in year 2010. I was quite happy when I found it, but few minutes later, I realised, that this was only sprout shoot of a tree, which was 2 meters aside, it was totally without roots. 
I gave him a chance and works with this tree as with other cuttings that spring. 
This is my biggest "cutting" I have ever made and it is still very vigorous tree. Populus tremula is not a common kind of tree for a bonsai, but from my point of view, it is a very acceptable tree. In spring and also in autumn provide a very nice color of leafs, is able to make a nice ramification, is able to smaller leafs and what is important, it is a very tough kind of tree, resistant to freezing temperatures and also to hot summer days. In case you will find any proper one, try it, you will not regret.

Tento strom byl vyzvednut v roce 2010. Ve chvíli, kdy jsem ho našel, jsem byl opravdu nadšený, ovšem posléze jsem zjistil, že se jedná pouze o výmladek stromu opodál, byl bez jediného kořínku. Nevzdal jsem to a pracoval jsem s ním jako s ostatními řízky toho roku. Strom se ujal a dodnes je velmi vitální. Nejedná se o standardní bonsajový materiál, avšak z mého pohledu je velice vhodný. Jarní i podzimní zbarvení listů je opravdu výrazné, dokáže krásně budovat strukturu větví a také zmenšit list. V neposlední řadě je to velice odolný strom. Zvládá jak velké mrazy, tak parné letní dny. Pokud na nějaký schopný materiál narazíte, nebojte se jej vyzkoušet, nezklame Vás.

Photo from year 2011 / foto z roku 2011.

 One year later - 2012 / rok poté - 2012.

 Some details / pár detailů.

Detail of bark / detail borky stromu.


 Current photo of tree / aktuální fotka.

I removed the lower branch, which you can see in photo from year 2011. Crown is now heavy enough.
Byla odstraněna spodní větev, která v roce 2011 byla součástí kompozice stromu.
2011 vs. 2015

17/08/2015

VISIT TO VÁCLAV KARAFIÁT - BONSAI COLLECTION

As I mentioned in my previous post, Václav Karafiát has been into bonsai since 80´s, therefore you can see in his garden many nice and mature trees, some of them cultivated for a long time, others collected recently, but with a great potential. We hope you´ll enjoy photos of Václav´s bonsai collection as we did in person!

Jak jsem psal již v minulém příspěvku, Vašek Karafiát je pěstuje bonsaje již řadu let, počínaje 80. léty, proto na jeho zahradě lze najít stromy s dlouhou historií pěstování v misce, jiné, vyzvednuté nedávno, sice ještě ne tak zapěstované, ale s velkým potenciálem do budoucna. Přejeme Vám, ať se pokocháte obrázky z Vaškovy zahrady alespoň tak, jak jsme měli tu čest my naživo!


Corner with some interesting spruces / Koutek s několika velmi zajímavými smrkyCarpinus betulusYamadori - larches / modříny

Pinus mugo

Larix decidua

Impressive specimen of pinus uncinata / Skvostný kus borovice blatky!


Another fantastic pine - pinus nigra yamadori / A další parádní borovice - borovice černá yamadori

Fagus sylvatica

My coniferous favourite - yamadori spruce / Můj favorit z jehličnanů - yamadori smrk

And my deciduous favourite - quercus robur / A můj favorit z listnáčů - dub letní
Taxus baccata

Are we in the forest? No, it´s just nicely matured crown of the oak (my favourite one :-))

A to už jsme v lese? Ale kdeže... Detail přirozeně zapěstované koruny dubu "mého favorita".