01/08/2015

VISIT TO MARTIN CIGÁNIK

Lately, I paid a visit to one of my dearest bonsai friend Martin Cigánik, a member of the Leaf Brothers crew, we spend a pleasant afternoon discusing bonsai and other stuff. Martin has a small bonsai yard full of interesting trees, especially broadleaved specimens, some of which are getting better and better every year I see them.

Před nedávnem jsem navštívil jednoho z nejbližších bonsajových přátel Martina Cigánika, člena našeho bonsajového spolku Leaf Brothers. Na jeho zahradě jsme strávili příjemné odpoledne diskuzí nad bonsajemi i jinými záležitostmi. Martinův "bonsajový dvorek" je doslova přeplněný zajímavými stromy, mezi nimiž drtivě převládají listnáče. Stromy jsou rok od roku lepší...


Welcome to the jungle! / Vítejte v království divočiny!

Hello there! / Já tě vidím!

...and my camera is gone! / ... a mám po foťáku

Prunus mahaleb

Very nice oak cultivated for many years by Martin and planted in one of his pots.

Parádní dub pěstovaný Martinem už řadu let a nasazený v jedné z autorských misek.

Martin is very talented potter who´s developing his own style very quickly despite the fact he fires his pots in gas kiln yet. This pot with a bluish glaze is really outstanding!

Martin je velmi talentovaným keramikem, který si rychle vyvíjí svůj vlastní styl, a to i přesto, že nemá k dispozici pec na dřevo, ale pálí v plynové peci. Tato miska je mým jasným favoritem a příslibem dalších zajímavých výtvorů v budoucnu!


An elm / Jilm

Yamadori of a romanian spruce collected 2 years ago

Yamadori smrk vyzvednutý před 2 lety v Rumunsku

2 interesting larches in training / 2 připravované zajímavé modříny

Another of Martin´s creations / Další z Martinových misek

Martin presenting a small privet / Martin a jeho malé ligustrum


Another nice pot by Martin / A další z povedených výtvorů Martina

Nice and quite mature beech (which is calling desperately for a decent pot :-) )

Pěkný a již dost zapěstovaný exemplář buku, který už zoufale touží po slušné bonsajové misce :-)

A close up of the upper part of the crown, I hope Martin will post some more pictures from the development of the tree soon

Detail koruny - Martin určitě sám brzy napíše příspěvek o historii tohoto zajímavého stromu...

One nice hungarian hawthorn in training / Jeden z maďarských hlohů ve vývoji

And last, but not least, nice round pot by Martin / A uzavřeme opět povedenou miskou autora

We´ve invited Martin to become a guest contributor of Bonsai Moravia blog, so in the future you can see and read much more from his bonsai and pottery work!

Martina jsme pozvali jako přispěvatele na blog Bonsai Moravia, takže v budoucnu se jistě dočtete mnohé o jeho bonsajové i keramické práci!
No comments:

Post a Comment