30/11/2015

JAPAN 2015 - #13 OMIYA BONSAI VILLAGE, TOKYO

Yesterday we caught a train to Tokyo to spend a good sunny Sunday (mostly) with bonsai. In less than 45 minutes our train stopped in the Omiya Station where our japanese friend Keiko and her fiancé called Mr. Ken :-) (Kenji) were already waiting for us in order to drive us to Omiya Bonsai Village, hence Keiko is also a keen admirer of the art of bonsai.

Včera jsme nasedli na vlak do Tokia s vidinou příjemně strávené slunečné neděle (převážně) mezi bonsajemi. Za necelých 45 minut jsme dorazili na Omiya Station, kde už nás čekala naše japonská přítelkyně Keiko se svým snoubencem Mr. Kenem :-) (Kenji) a společně jsme se vydali do proslulé Omiya Bonsai Village, jelikož i Keiko je velkou obdivovatelkou bonsají. Arriving to Omiya Bonsai Village - right beside the parking lot, there is a small shop with bonsai trees.

Po příjezdu do Omiya Bonsai Village - hned vedle parkoviště je malý obchůdek s bonsajemi.


 But the central point of Omiya Bonsai Village is the Omiya Bonsai Museum - it was opened just 5 years ago and the set-up is very neat and modern. Every tíme there is around 40 - 50 trees on display according to the season, needless to say that every one of them is a truly masterpiece. Be sure to check their website at http://omiyabonsai.jp/museum and see also very nice video by Bonsai Empire .

Středobodem bonsajové vesnice je bonsajové muzeum, které bylo otevřeno teprve před 5 lety, a tudíž i výstavní prostory korespondují s moderní dobou. Vystaveno je vždy 40 - 50 bonsají z celkové kolekce muzea - stromy jsou průběžně obměňovány dle ročního období a samozřejmě asi není nutno dodávat, že všechno to jsou mistrovské kusy. Určitě nahlédněte i na webovou prezentaci muzea na http://omiyabonsai.jp/museum a také na video z Omiyi na webu Bonsai Empire .

At the museum (and in the individual bonsai gardens) there is forbidden to take pictures - the only exception is the small area in the museum and some snap-shots after having asked the owner or staff... Therefore the best way to contemplate Omiya Bonsai Village is, of course, in person.

V muzeu, potažmo i v jednotlivých zahradách bonsajové vesnice je zakázáno fotit - výjimkou je menší oddělení v muzeu a pak samozřejmě na "dobré slovo" pár momentek... I proto je nejlepší, způsobem, jak si vše vychutnat, pokud možno vidět vše naživo :-). P. pentaphylla

 A. palmatum


Ilex crenata
 Shimpaku
Kadsura japonica Carpinus turczaninowii
 P. pentaphylla
 Cryptomeria japonica
 P. thunbergii

 Pseudocydonia sinensis Picea jezoensis - I spent a looong time looking at this tree, I just love spruces!

Picea jezoensis u kterého jsem strávil dlouhou dobu, smrky mám prostě rád...

 The only spot where you could take overall pictures of the place from was the upper terrace with café... 

Jediným místem, kde člověk směl fotit muzeum, byla terasa s kavárnou v druhém patře budovy...

 And we could not miss the "Bonsai coffee" (matcha powder on the top) and some sweets

A nemohli jsme si nechat ujít "bonsajovou kávu" (s matchou místo skořice) a sladkou dobrotu.


 And what´s this? Yes, it is the entrance to the restrooms, very fashionable :-).

A copak je to tady? Ano, dokonce i vstup na toalety je velmi vkusně vyveden :-).


 The streets of Omyia Bonsai Village / Ulice bonsajové vesnice
 Night Tokyo - Ueno and Akihabara shopping districts a real bee-hive :-). One nice tea-pot coming back to Czech Rep. with us...

Noční Tokio, čtvrti Ueno a Akihabara v plném nočním nákupním hemžení, opravdové mraveniště :-). Po této návštěvě s námi do ČR putuje i jedna hezká čajová konvička...
 And going back home... Shinkanzen is approaching the station...

A již na zpáteční cestě... Šinkanzen se blíží do stanice...
 ...so the glass barriers will go up to prevent any accident
... a proto se zvednou skleněné zábrany, aby náhodou někdo nepřišel k újmě