17/11/2015

JAPAN 2015 - #02 BONSAI MARKET AT CHIBA

Our japanese headquaters is situated in the city of Kumagaya (Saitama prefecture) and from this "temporary home" we are going to make a trips all around the Japan. Our first way led us to a famous and big bonsai market at Chiba prefecture where we could observe and select from (mostly) garden bonsai trees ready for export for next season 2016.

Našim druhým domovem se stalo město Kumagaya v prefektuře Saitama, kde máme své zázemí a odkud budeme podnikat výpravy do všemožných koutů Japonska. Naše první cesta nás zavedla do prefektury Chiba, kde jsme navštívili "bonsajový market" se stromy (převážně zahradní tvarované stromy) připravenými k prodeji a exportu, mohli jsme vybírat z nepřeberného množství tvarů i velikostí...


Pines, yews, camelias, holly yaupon trees from nearly bonsai sizes to a monstruous specimens.

Borovice, tisy, kamélie, cesmíny od takřka bonsají až po opravdové giganty.
Please, meet Takashi, our japanese friend and all-purpose helper :-).

Seznamte se s Takashim, našim japonským přítelem a kolegou, který je nám vždy ochotně nápomocen


An impressive kuromatsu, pinus thunbergii / Pořádná japonská borovice černá

An army of the cloud-shaped trees / Doslova armáda zahradních bonsají
 Also a considerable amount of japanese white pines around 1 meters height = perfect material for big bonsai trees.

A taky nezanedbatelné množství borovic drobnokvětých okolo 1 m výšky, perfektní materiál pro bonsaje pořádných rozměrů!
 Super size enkianthus perulatus / Mohutné enkhianthy Chamaecyparis obtusaTake a close look at the background, behind the rows of trees...

Pozorně se podívejte na pozadí obrázku, za řady stromů...

 Yes, you saw right! / Ano, viděli jste správně! :-D

 Camelia japonica - all the flowers must be cut off before the transport

Kamélie připravené k transportu - ještě před cestou však musí být všechny květy ostříhány


 Taxus and pinus parviflora at its most genuine form! 

Dva největší a pravděpodobně i nejúchvatnější kusy na place - tis a borovice

 Inspection of an "fallen angel", what a huge tree! 

Prohlídka "padlého anděla", majestátní exemplář...


 On the photo another member of our japanese crew: Mr. Zdeněk Rygel, the owner of RVR Agro company which specializes in importing tractors and small agricultural machines from Japan for last 20+ years., you will see him very often on photos as a size comparison to trees, rocks etc. :-)

Na fotce je pak další z naší japonské party: Zdeněk Rygel, majitel firmy RVR Agro, která se zabývá již více než 20 let dovozem malotraktorů a jiné zemědělské techniky z Japonska - bude se často objevovat na fotkách jako měřítko pro srovnání velikosti stromů, kamenů atd. :-)If you are interested, you can buy even a palm tree...

Pokud máte zájem, můžete si odvézt i palmu...

On the way back, a quick stop in a noodle house to have a late lunch.

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na pozdní oběd do "nudlárny"

1 comment:

  1. chci se podělit o své svědectví o tom, jak pan. benjamin mi pomohl s půjčkou 2 000 000,00 $ na financování mého projektu pěstování marihuany, jsem velmi vděčný a slíbil jsem, že se o tuto legitimní finanční společnost podělím s kýmkoli, kdo hledá způsob, jak rozšířit svůj obchodní projekt. . finanční společnost. Každý, kdo hledá finanční podporu, by je měl kontaktovat na adrese 247officedept@gmail.com. pan benjamin také pracuje na whatsapp + 1-989-394-3740, aby usnadnil úkol každému žadateli.

    ReplyDelete