27/11/2015

JAPAN 2015 - #11 KYOTO: HEIAN-JINGU

More photos from Taikan-ten will follow in next reports, now let´s focus on the first of the temple complex Heian-jingu. It is one of the top ranked shinto temples in Japan which was founded in 1895 as a replica of an old Heian palace in order to conmemorate the 1100th anniversary of the establishment of Kyoto, well, you can definitely find more information acrross the internet... The temple was impressive indeed, however the real point of interest for us was the garden!

Další fotky z výstavy Taikan-ten budou předmětem příštích reportáží, teď se ale společně podívejme na první z navštívených chrámových komplexů Kjóta, chrám Heian-jingu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších šintoistických svatyní Japonska, která byla vystavena roku 1895 jako replika starého Heianského paláce při příležitosti 1100 výročí založení města Kjóta, mnohem více informací určitě bez problému dohledáte na internetu... Palác byl skvostný, ovšem nás přirozeně více zajímala přilehlá zahrada!

 One of the biggest Torii gate in Japan / Jedna z největších bran Torii v Japonsku

 Our visit fell on the national holiday, therefore there were a lot of people dressed in a traditional kimono way, very nice habit! 

Naše návštěva Kjóta náhodou připadla na japonský svátek, tudíž jsme všude po městě mohli zahlédnout Japonce oblečené tradičním způsobem, tudíž do kimona, což bylo velmi milé


 The best time for the colours of japanese maples has been already over, but some specimens still kept their best appearance.

Ideální čas na obdivování podzimních barev japonských javorů sice už pominul, některé stromy si ale i přesto stále zachovávaly krásné vybarvení.

 The maintaince of the big garden trees is on the way - here the gardener is removing ALL last year´s needles of this black pine. If you consider the height, maturity and above all the NUMBER of shaped garden trees in such a big garden, the work is literally neverending

Podzimní údržba zahradních tvarovaných stromů je v plném proudu  - na fotce můžete vidět jednoho ze zahradníků, kterak odstraňuje VŠECHNY loňské jehlici na borovici thunbergově. Pokud vezmete v potaz velikost, zapěstovanost a především POČET tvarovaných stromů v takto rozsáhlé zahradě, práce je doslova nikdy nekončící...

 Done for today!  / A pro dnešek padla!
 Magnificent, just magnificent... / Prostě nádhera...
1 comment:

  1. Life is really simple, but we insist on making it complicated. See the link below for more info.


    #complicated
    www.ufgop.org

    ReplyDelete