22/11/2015

JAPAN 2015 - #07 GARDEN BONSAI AT IBARAKI, SUNDAY KUMAGAYA PARTY

It was one of our very first days here in Japan when we went to Ibaraki prefecture to see not a bonsai professional and seller of garden bonsai trees but we directly visited the nursery where these trees, mostly japanese white pines, are grown and it (again) very interesting. 

Byla to jedna z našich prvních výprav zde v Japonsku - vydali jsme se do prefektury Ibaraki, abychom navštívili ne profesionálního obchodníka s bonsajemi, ale přímo školku, kde se tyto stromy, především borovice parviflory, pěstují, což bylo (opět) více než zajímavé.Also some crazy shapes can be found there / Někdy se podaří najít i podobné šílenosti :-)
 At the distance, a piece of shimpaku deadwood stood as a statue, this must have been a very impressive tree... 

V dálce si trůnil mrtvý kmen jalovce shimpaku, musel to být svého času impozantní strom...The nursery adjoined a natural park with lake, what a scenery!

Školka plynule přecházela v lesopark s přírodním jezerem, scenérie jako z pohádky!
 Today there has been a sunday party at Kumagaya for the kids and members of local softball team where Takachi as one of the couches, so we had a nice, japanese-style experience

Dnes jsme šli na party v Kumagaji, které pořádali členové softbalového týmu (ve kterém je Takashi jedním z trenérů), a kde jsme zažili zase nové zážitky v japonském stylu.


 And this was cheko style / A tohle byl zase čeko style. 

 Bingo is very popular in Japan / Bingo je v Japonsku velmi populární

 And those were the main prices, everyone has won something :-)
Hlavní ceny binga, vyhrál úplně každý :-).

 Interior of the softball clubroom / Interiér klubovny softballového týmu
 Glimpse from Kumagaya streets - one of the typical japanese entrances to a very neatly maintained garden. A house of a high middle-clase japanese family.

Momentka z ulic Kumagaji - klasický vstup do japonské zahrady místní vyšší střední vrstvy.
Tomorrow very early in the morning we are heading to the Koyoto for two days to visit the famous Taikan - ten bonsai exhibition and some of the best japanese gardens, the report will follow, stay tuned!

Zítra brzy ráno vyjíždíme na dvoudenní výpravu směr Kjóto, kde navštívíme prestižní bonsajovou výstavu Taikan - ten a některé z nejznámějších japonských zahrad, můžete se těšit na další zajímavé obrázky!

No comments:

Post a Comment