30/07/2015

MEGA YEW TRANSPORT

In 2011 I got a phone call from a friend telling me that he is about to get rid of a big garden tree in his yard. I remember we jumped into car curious what we would find and as a result we brought home this big guy Well, it wasn´t that easy at all: we spend half a day digging by hand but in the cand we could not manage to lift the tree onto the trailer even in 5 people, so we had to call a crane for a help - it turned out that the tree with its rootball weighted aprox. 1300 kg, just take a closer look at the wheels of the trailer...

V roce 2011 mi volal známý, že se chystá na zahrad pořezat "jeden větší strom". Plní zvědavosti z toho, co najdeme, jsme naskočili do auta, no a domů jsme si s sebou přivezli tohoto macíka. Nebylo to ale tak jednoduché - kopáním jsme strávili dobrého půl dne a nakonec jsme se stejně nevyhnuli povolání jeřábu, jelikož jsme nebyli schopni naložit strom na vozík ani v 5 lidech. Následně se ukázalo, že strom i s kořenovým balem váží dobrých 1300 kg, stačí se podívat na kola vozíku...

2011

After 3 seasons of unrestricted grow we repotted the tree into smaller container - in the previous wooden box we put inside more than 10 wheelbarrows full of bonsai soil, so quite an expensive endeavour :-)...

Po 3 sezónách nerušeného růstu jsme strom přesadili do "menšího" květináče - do původní dřevěné bedny se vlezlo více než 10 plných koleček bonsajového substrátu, takže jen z tohoto hlediska to byl vcelku nákladný podnik :-).

2014/04

A few days ago we had to figure out how to move the tree into our new place - and once again (this time smaller) crane had to be invited.

A před pár dny jsme museli vymyslet, kterak strom přepravit do nově budovaného zázemí, a opět to skončilo u mechanické pomoci - tentokrát jsme si vystačili s autem s rukou.

Ready, steady... / Připraveno

...and here we go / A jdem na věcReady to hit the road / A můžeme vyrazit

The yew will be pruned and wired (hopefully soon) in order to become a ornamental garden tree...one day.

Tis bude snad ještě tento rok založen tak, aby z něho jednou byl (s trochou štěstí) pěkný zahradní strom.
28/07/2015

BIG EL

Another Elm, called Big El. Tree was for the first time defoliated and styled. It was waiting about 3 years for the first touch, but now I am looking forward to the progression of this beauty. Next year I will repot it, maybe change the position in a pot, as it was originally growing in a very steep slope. 

Další Jilm, který Vám chci představit se jmenuje Big El. Letos jsem strom poprvé defolioval a udělal základní tvarování. Na první zásah čekal strom 3 roky od svého výkopu. Už nyní se však těším na další vývoj. Příští rok dojde k přesazení do nové misky, pravděpodobně i ke změne úhlu nasazení, původně strom rostl v příkrém svahu.

 Ghost of the tree as a measure :).
Duch stromu jako měřítko.

 After defoliation and styling.
Po defoliaci a nadtrátování.

Tree will maybe change the position in the pot next year, is that better now?
Při dalším přesazení dojde ke změně posazení v misce, je to takto lepší?

 Details of a beautifull bark of Big El.
Detaily borky Big Ela.


Looks like a flag of some elves nation :).

22/07/2015

ELMS - LITTLE FELLAS

To be honest, I have a lot of trees in my garden, so you can find some treasures just waiting somewhere in the corner. That is exactly case of these two little elms - Ulmus procera - english elm. 
I know that these trees has a great potential to be a high quality trees in the future, but 3 or maybe 4 years, they are just growing without any attention. Ulmus procera is a great kind for a bonsai, they are able to reduce the size of leafs very well, so they are proper also for a shohin size tree. 

Vzhledem k počtu stromů na mé zahradě, se často stává, že kvalitní materiál leží nekdě v rohu pár let bez povšimnutí. To je přesně případ těchto dvou malých jilmů - Ulmus procera. I přes jejich kvality jsem s nimi nepracoval 3, možná i 4 roky a jen tak si rostly. Ulmus procera je velice vhodný druh pro bonsaje a vzhledem ke schopnosti výrazně změnšit velikost listů se hodí i na velikost shohin.

 Group photo. I forgot to add some scale, but diameter of stand is 40cm. 
Společné foto. Zapomněl jsem přidat měřítko, ale průměr stojanu je 40cm.
.
 One of elms before styling.
Jeden z jilmů před tvarováním.

 And after / po tvarování.


 Detail of base of the tree and a nice bark. 
Detail báze stromu a krásné borky.

 Second one / Druhý jilm.
.
 Few details, when you can see, how vigourous is a tree week after styling. Tree is full of a new buds.
Pár detailních fotek, kde můžete vidět, jak vitální je strom týden po tvarování. Vytvořil mnoho nových pupenů.20/07/2015

SMALL MUGO NEEDLE PLUCKING

While we were litlle less busy on the past bonsai exhibit in Ostrava, I found some time to do a needle plucking on this little fella. Originally a nursery material bought in 1997, however, been worked intensively only for last 7 years. The needle plucking is usually the most significant work of the season for more mature bonsai trees as this one - I especially like the serenity of trunk movement and great nebari which is getting better every year. Below a before photo.

Na nedávno proběhlé výstavě v Ostravě jsme sice byli dost zaneprázdnění, našel jsem si však chvilku na tohoto borovicového prcka, konkrétně na protrhání jehlic. Původně se jedná o školkařský materiál, který jsme zakoupili v roce 1997, avšak intenzivní práce na stromě započala až před sedmi lety. Protrhávání jehlic je obvykle nejpodstatnějším zásahem celé sezóny pro zapěstovanější borovice jako je tato - u stromku mám obzvláště rád ladný a nenásilný pohyb kmene a kvalitní kořenové náběhy, které jsou rok od roku lepší. Níže foto před zákrokem.


And here an image from a front side and other sides after plucking the old needles.
A tady foto po protrhání jehlic - nejdříve pohledovka, pak i další strany. 

It is always nice if you can hold a tree in one hand without an excessive effort :-) (the total height is 12 cm), below the tree shaded by a much bigger Japanese White Pine set on the exhibit.

Je to vždy fajn pocit, když udržíte bonsai v jedné ruce, aniž byste se příliš nadřeli :-) - na fotce níže je strom na výstavě v Ostravě v zástinu podstatně větší Parviflory.

Here, a little bit of history / A tady rychlý náhled do historie stromu:

2007

2008

2009

2011

Height/Výška: 12 cm
Pot/Miska: Ondra Plšek (CZ)

18/07/2015

BONSAI MORAVIA ON AIR

Recently, we´ve received an invitation for a radio programme called "Coctail" on a Czech National Broadcasting Radio. In aprox. one hour lasting and very pleasant interview we´ve been talking about the art of bonsai and relative stuff.  Here is the link, interview only in czech, date 13 July.

Před nedávnem jsme byli pozváni do Českého rozhlasu, abychom si v rámci pořadu Koktejl popovídali o bonsajích. Během necelé hodiny jsme v příjemném duchu stihli zodpovědět očekávané i méně obvyklé bonsajové dotazy. Celý rozhovor si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, nutno zvolit datum 13. 7. 2015.

16/07/2015

FLOWERING POTENTILLA & NEWS

We´ve just recovered from two days´ exhibition in Ostrava which was a huge success in terms of attendance and overall good mood despite the fact, that the exhibition place for bonsai trees was quite limited... More extensive report will follow briefly, below some glimpses, but first a few images of this tiny potentilla that is flowering nicely these days bringing a joy for a soul :-).

Tak i druhá část Japonských dnů je za námi a my se pomalu zotavujeme z intenzivního dvoudenního zážitku - obrovská účast a celková příjemná atmosféra nás potěšila i přesto, že výstavní prostor pro bonsaje byl nakonec vcelku omezený. Níže pár fotek, obsáhlejší fotoreportáž již brzy, nejdříve však pár momentek  onoho "pomíjivého - kvetoucí mochna pro potěchu oka a pohlazení duše :-).
Close up of a flower / Detail květu People, people, people... in total ten of thousands of visitors just in two days, something absolutely unimaginable for a regular bonsai event!!!/
Návštěvníci Festivalu v ulicích - celkem akce přilákala několik desítek tisíc lidí, na bonsajové poměry něco naprosto nevídaného!!!

My father surrounded by crowds and explaining questions of curious visitors... it was a very common image.
Taťka v obležení zvídavých návštěvníků - velmi obvyklý obrázek během celého průběhu akce...


14/07/2015

Oriental Beauty - BAI HAO OOLONG

Let me introduce the Oriental beauty - Bai Hao Oolong. This 70%-80% fermented tea is a real classic between the Taiwan oolongs. It provides unique and unmistakeable taste and also great stories about its origin. 100 years ago it was called "Formosa oolong" and for a long time period (during Qin dynasty to Japanese era) it was a major tea for export to Europe. At this time, people also called it "champagne oolong" and when the Queen Elizabeth II of England drank this tea, then named it "Oriental beauty". Original name in chinese is "Bai Hao Oolong" or "White tip Oolong" in english. It has the same meaning. Tea is produced from two tender leaves and white-tipped buds from the tea tree. 
Taiwanese pronunciation is "Pong Fong Tea" and there is another nice story linked to this name. Back to the Japanese occupation era, tea farmer in Xin Zhu area produced tea, that was seriously bit by a green leaf bug, they are sometimes called leaf hoppers. He took it to the Taipei City for a sale and unexpectedly got a very good price. When he told this story to people in his village, no one believed, that he really got a good price. Therefore people said, that he is a "Pong Fong", that means overstate, exaggerate etc.

Rád bych Vám představil Oriental beauty - Bai Hao Oolong. Tento čaj oxidovaný na 70%-80% je opravdovou klasikou mezi taiwanskými oolongy a nabízí nejen unikátní chuť, ale také velmi zajímavé příběhy, které se pojí s historiií a názvem tohoto čaje. Zhruba před 100 lety se tento čaj nazýval "Formosa Oolong" a byl určený převážně pro export do Evropy a UK. Lidé jej také nazývali "Champagne Oolong" a královna Anglie, Alžběta II, jej po ochutnání označila za "Oriental beauty", nebo-li Orientální krásku. Původní název v čínštině je "Bai Hao Oolong", v angličtině "White tip Oolong", což je významově totožné. Čaj je produkován z 2 jemných vrcholových listků a bílých, ochmýřených pupenů čajovníku. Krásný příběh se pojí také s taiwanským názvem čaje "Pong Fong". Během éry Japonské okupace, farmář z oblasti Xin Zhu vyprodukoval čaj, který byl výrazně napaden malými zelenými koníky. I přesto vzal pěstitel svůj čaj na prodej do města Taipei a překvapivě jej prodal za velmi dobrou cenu. Svůj příběh poté řekl lidem ve vesnici, ale nikdo mu nevěřil a tak vznikl náze "Pong Fong", což v překladu znamená, přehnaný, zveličený atd.

 Leaf hopper - secret of a great Oriental beauty taste.
Zelený koník, kterému vděčíme za nezaměnitelnou chuť čaje Oriental beauty.

For this review I used the Yixing Tea pot set - 150ml, which is specified for a Kung Fu Cha. Firstly I warm up the tea pot and used about 7-8g of tea. First brewing was maximally for 10s, also the secong and third was simillar. Then I always little bit increase the brewing time, just for a few seconds more. This tea can provide more then 8 brewings and we are speaking about the very good standard grade of Oriental beauty. In case you will make tea from some extra grade, like a Premium White Tippy Oriental beauty, you will achieve greatly improved taste, aroma and of course more brewings of tea, real pleasure :). Tea has a fruit like taste with a honey smell, velvet texture, with a hints of wild spice.

Pro přípravu čaje jsem použil Yixing čajový set - konvičku s obsahem 150ml, která je určena pro přípravu čaje stylem Kung Fu Cha. Konvičku jsem nahřál vroucí vodou a použil pro přípravu 7-8g čaje. První nálev jsem luhoval maximálně do 10s, to stejné platilo i pro druhý a třetí. Poté jsem u dalších nálevů postupně zvyšoval čas luhování, avšak v rámci vteřin, vše dle citu. Čaj nabídne minimálně 8 nálevů (více jsem nedělal). Mluvíme však o standardní jakosti Oriental beauty. V případě, že použijete kvalitní třídu tohoto čaje, např. Premium White Tippy Oriental beauty, docílíte kvalitnějšího prožitku a to nejen co se vůně a chuti týče, ale také množství nálevů, opravdový zážitek :). Čaj je chutí hladký s ovocnými náznaky a jemnými stopami po koření, nabízí jemnou medovou vůni.

 Yixing tea set - 150ml
.
 Detail of Yixing teapot stamp / Detail razítka výrobce konvice.

 Overview :)
.
 Detail of tea before anf after brewing / Detail listu před a po luhování.

 Detail of tea in a pot / Detail čaje v konvičce.

 Color of the fourth infusion / Barva čtvrtého nálevu.

13/07/2015

BONSAI SUNDAY

Yesterday, we spent another bonsai day in our garden, this time Martin Cigánik paid us a visit. On the schedule was pruning and un-wiring of some trees. For starters, he laid his hands on this romanian spruce.

Včera jsme spolu s Martinem Cigánikem strávili bonsajovou neděli na naší zahradě - na programu byl opět střih a oddrátovávání stromů. Začali jsme odstraňováním drátů na tomto smrčku z Rumunska.


These images show the tree as of last summer when the first styling took place. 
Dvě fotky ilustrující stav před/po prvním tvarování stromu v loňském srpnu.


And here is how I carried the tree on my backpack some 15 km down from the mountains - summer 2009.
Takto se mnou putoval strom ze svého původního stanoviště nějakých 15 km do údolí v létě 2009.


We also checked this little hornbeam, below a photo from past winter without foliage.
Zkontrolovali jsme také stav drátů na tomto menším habru, níže fotka bez listí z letošní zimy.
We also worked on other trees, however, we closed the day taking off the wire from a big larch group.
Pracovali jsme i na jiných stromech, den jsme však uzavřeli oddrátováváním této velké modřínové skupinky.

The wire has already started to bite in (see the second "after image"), but up to this grade it´s just fine with larches, it dissapears quickly with new grow and thickening next season - sometimes it´s better to let the wire bit in partialy than to cut it off prematurely, this way a branch fixes its position in shorter time.

Drát se už začal na některých větvích povážlivě zařezávat (viz druhý obrázek po oddrátování), u modřínu je to ovšem do tohoto stavu bez problému - s novým růstem a sílením v příští sezóně stopy po drátech rychle zmizí. Někdy je lepší nechat drát trochu zařezat, než jej předčasně odstranit, větve pak rychleji fixují svou pozici.


Beware of precious, "wabi-sabi carrier" lichen on the branches and take off the wire with care...
Je dobré dávat pozor, abychom při sundávání drátu z větviček neseškrábli i toliko ceněný a wabi-sabi dodávající lišejník.