13/07/2015

BONSAI SUNDAY

Yesterday, we spent another bonsai day in our garden, this time Martin Cigánik paid us a visit. On the schedule was pruning and un-wiring of some trees. For starters, he laid his hands on this romanian spruce.

Včera jsme spolu s Martinem Cigánikem strávili bonsajovou neděli na naší zahradě - na programu byl opět střih a oddrátovávání stromů. Začali jsme odstraňováním drátů na tomto smrčku z Rumunska.


These images show the tree as of last summer when the first styling took place. 
Dvě fotky ilustrující stav před/po prvním tvarování stromu v loňském srpnu.


And here is how I carried the tree on my backpack some 15 km down from the mountains - summer 2009.
Takto se mnou putoval strom ze svého původního stanoviště nějakých 15 km do údolí v létě 2009.


We also checked this little hornbeam, below a photo from past winter without foliage.
Zkontrolovali jsme také stav drátů na tomto menším habru, níže fotka bez listí z letošní zimy.
We also worked on other trees, however, we closed the day taking off the wire from a big larch group.
Pracovali jsme i na jiných stromech, den jsme však uzavřeli oddrátováváním této velké modřínové skupinky.

The wire has already started to bite in (see the second "after image"), but up to this grade it´s just fine with larches, it dissapears quickly with new grow and thickening next season - sometimes it´s better to let the wire bit in partialy than to cut it off prematurely, this way a branch fixes its position in shorter time.

Drát se už začal na některých větvích povážlivě zařezávat (viz druhý obrázek po oddrátování), u modřínu je to ovšem do tohoto stavu bez problému - s novým růstem a sílením v příští sezóně stopy po drátech rychle zmizí. Někdy je lepší nechat drát trochu zařezat, než jej předčasně odstranit, větve pak rychleji fixují svou pozici.


Beware of precious, "wabi-sabi carrier" lichen on the branches and take off the wire with care...
Je dobré dávat pozor, abychom při sundávání drátu z větviček neseškrábli i toliko ceněný a wabi-sabi dodávající lišejník.

No comments:

Post a Comment