09/07/2015

SPRUCE DAY

This season in our mild climate zone (mid june - mid july) is usually the right time to do the trimming and maintainance of spruce bonsai. For that reason, I invited our occasional apprentice Tony to give me a hand with this task.

Současná doba (polovina června - polovina července) je v našem podnebí ideálním časem pro střih nových letorostů u smrků a často i pro jejich oddrátování - z toho důvodu jsem pozval našeho "příležitostného učně" Tondu, abychom strávili den se smrkovými bonsajemi.


Here is the biggest tree we worked - a massive spruce from Transylvania which we named "The Squid" for its appearance. We took all the wire that I had applied last summer (it was the very first styling of the tree) and also shortened new shoots - please, notice that during all the process we frequently spray the foliage in order to keep it moist, this way it´s much more pleasant to work with spruces and also you prevent the needles from falling off.

Největší ze stromů, na kterých jsme pracovali, byl tento smrk z Rumunska, který jsme pojmenovali "Krakatice". Odstranili jsme všechen drát z loňského letního tvarování (bylo to vůbec první tvarování stromu) a také jsme provedli střih výhonů - všimněte si, že během celé procedury pečlivě mlžíme korunu stromu, takto se jednak se smrky mnohem příjemněji pracuje, jednak zamezíme poškození a vydrolení jehlic.And here, on the other hand, the smallest spruce before a haircut.
A tady je na druhou stranu nejmenší prcek před střihem.


Cut the wire and trimm the shoots...
A opět - oddrátovat a ostříhat...And lastly, other two "Romanians" collected 2 years ago  - in this case we did more structural pruning removing unnecessary branches. Both trees are quite promising, we´re looking forward to repotting them next spring.

A nakonec další dva "Rumuni" vyzvednutí před 2 lety - v tomto případě jsme stříhali více do hloubky, odstraňovali a zkompaktňovali jsme celé větve, nejen výhony. Oba stromy jsou velice nadějné, těšíme se na přesazení do první bonsajovější nádoby v příštím roce.

No comments:

Post a Comment