11/02/2016

SHOHIN PINE 'UPSIDE DOWN'

Or should I say "downside up" :-)... I got this small scots pine a couple of years ago from my friend Václav Stropek while I visited him in his town near Pilsen. I liked the aspect of the tree, at the first glance and guessing from its aged ten-jin it was obvious that the tree si not a youngster - however, I immediately knew that this tree presents a challenge in terms of creating harmony between the dominating jin and the future canopy. After a repotting and few years of regaining strength, this winter we´ve faced this task...

Tuto malou silvestrisku jsem si před pár lety dovezl z Nýřan od bonsajového kamaráda Vency Stropka, Na první pohled se mi stromeček zalíbil - podle krásných partií mrtvého dřeva mi bylo hned jasné, že se nejedná o žádného "mladíka", zároveň však bylo jasné, že bude nutné vymyslet, jak sjednotit oba hlavní prvky (dlouhý jin a obrost) do jednoho celku. Po přesazení a pár letech nabírání sil jsme se tuto zimu pustili do práce...

 The tree before any work done / Strom před tvarováním

 Nice deadwood parts / Pěkné partie mrtvého dřeva But the shari had to be carved out in order to bend the branch safely / Shari na větvi ale muselo být obětováno pro to, abychom větev mohli bezpečně ohnout The tree after the heavy bending - this procedure took place in october, after a several months of observing the tree for any signs of weakness, we´ve proceeded to the final wiring of the crown / Borovice po "velkém" ohýbání - tato první fáze tvarování proběhla již v říjnu, po několika měsících odpočinku jsem korunu pečlivěji dodrátoval
In spring, the pine will be carefully placed into new pot in this position without any further work on roots. At this point, I´m very curious what will be the future of the long jin, we´ll see...

Na jaře strom opatrně přesadíme do jiné misky v této nové pozici. Sám jsem zvědavý, jaká bude budoucnost dlouhého jinu, potažmo celého stromu, ale prozatimní tvarování beru jako zdárný krok kupředu...

No comments:

Post a Comment