29/05/2017

HAWTHORNS IN SPRINGTIME

Last week I captured photos of some of our hawthorns in progress, two of them are from Hungary, one (that one with partially deadwood trunk) is local... Smaller trees were getting into bloom, now they are on its top for this season.

Minulý týden jsem cvaknul několik hlohů na naší zahradě - dva z nich pocházejí z Maďarska, ten třetí (s částečně zmrtveným kmenen) je pak místní Valach... Menší hlohy zrovna začínaly nakvétat, v těchto dnech jsou na svém vrcholu pro tuto sézonu.
A big one / Macík

And as of February 2016 / A takto vypadal v únoru 2016


2014

No comments:

Post a Comment