10/10/2015

FLAMING BERBERIS "THE SLUG"

This berberis thunbergii must be one of the eldest trees in our collection - his early life dates back to the time before the WWII as it was a part of an old garden which surrounded a villa from 20´s. In 2008 the garden had to be razed to the ground, but luckily we could save this old gentleman. 
Five years ago we set the first bonsai shape of the tree, however, the tree was progressively favouring just the right side of the crown and the branches on the left died back which caused an extension of the sabamiki on the trunk. 
At these days the berberis is at its best, one big, thorny fireball!

Tento dřišťál bude pravděpodobně jedním z nejstarších stromů v naší sbírce - byl totiž pravděpodobně vysazen již za 1. republiky u tehdejší čerstvě postavené vilky. V roce 2008 byla bohužel stará zahrada zplanýrovaná, nám se ovšem podařilo tohoto starého gentlemana zachránit. Za 3 roky od vykopání jsme se pustili do prvního tvarování stromu, při němž byla založena širší koruna - dřišťál však v následujících letech postupně pouštěl větve na levé straně, takže mrtvé partii na kmeni byly přirozeně rozšířeny.
V těchto podzimních dnech je dříšťál oděn do patrně nejslušivějšího kabátu - vypadá jako jedna velká trnitá plápolající pochodeň :-)!

2015


2011 - after summer haircut / po prvním letním prostřihu

2011 fall / podzim

 2012 summer, after first wiring / léto, po prvním nadrátování


2012 


2014 - two alternative sides in winter look with berries / dva boční pohledy na dřišťál v zimní podobě s plody


Dimensions (h x w) / Rozměry (v x š): 50 x 60 cm
Trunk diameter /  šřka báze: aprox. 25 cm
Pot / Miska: Yixing
Age / stáří: aprox. 80 years

No comments:

Post a Comment