07/10/2015

SHOHIN MUGO PINE

This small mugo pine has quite a long history on our garden - it was collected in 2003 from local woods as a shrub with very long branches and sparse foliage. Well, after two years I decided that something had to be done, so the original design of twink trunk tree was set. The pine had been kept in this shape for many years till 2011 when the small trunk subsequently died-off, hence, the design had to be revisited.

Tato malá borovička kleč už je s námi poměrně dlouhou dobu - v roce 2003 jsme ji vykopali z místního lesa jako odrostlý keř s řídkým obrostem. Po dvou letech zkompaktňování jsme se rozhodli, že nastal čas na první založení tvaru a z borovičky se vyloupnul základ dvojkmene. V tomto tvaru se strom nadále pěstoval až do roku 2011, kdy po předchozím přesazení v roce 2009 menší kmen postupně odesychal, až po zimě 2010 zůstala jen hlavní koruna.

2015


2005 before very first styling / před prvním tvarováním

2006


2008

2009


2011
You can notice a stump on the left side: the remainder of smaller crown, the main branch was bent drastically in order to create more compact look, also the overall flow of the tree changed dramatically.

Na levé straně kmene si lze všimnout pozůstatku menší koruny - hlavní větev byla následně výrazně ohnuta, čímž došlo ke zkompaktnění stromu a změně celkového směřování rostliny směrem doprava.2014
2015 different angles of view / různé pohledy na strom

Current height is 23 cm, the pot is by Tom Benda, however, in spring the pine will be repotted in correct position and the pot might be changed. A refining work on deadwood will be executed after repotting.

Aktuální výška stromu je 23 cm, miska je z dílny Toma Bendy, na jaře ovšem strom přesadíme do správné polohy a miska se možná změní. Doladění mrtvého dřeva je v plánu rovněž až po přesazení.
No comments:

Post a Comment