15/09/2016

GRAND OPENING

This Sunday we are celebrating the grand opening of the Czech-japanese Cultural Centre in Ostrava in which we´ve recently built a modest japanese garden. More photos to be posted soon!

Dne 18. 10. 2016 od 12:00 hodin vás zveme na otevření japonské kavárny HEIWA KAFÉ v Ostravském muzeu, v jejímž areálu jsme pod hlavičkou naší firmy Zahrady Orientu v poslední době vybudovali venkovní japonskou zahradu. Brzy se můžete těšit na obsáhlejší reportáž, malé nahlédnutí vám ale přinášíme již dnes na několika fotografiích z příprav této atriové zahrady.
Od 16:00 téhož dne bude zároveň zahájen slavnostní JAPONSKÝ PODVEČER v prostorách Divadla loutek Ostrava pořádaný Česko-japonským kulturním centrem, z.s. program viz níže, více o této organizaci i o chystaných akcích na webových stránkách www.japanova.cz


No comments:

Post a Comment