19/01/2016

MULTIPLE HEADED BEAST

This larch "celebrates" its decate on our garden this year - or I´d rather say that it has been our pleasure to work with this tree in past ten years... Anyhow, this tree was found as a yamadori that was growing by a forest road, that means it had been constantly pruned and damaged by forestmen. At first glance, it seemed that we were dealing with two separate trees, we pruned them both and kept them at the spot for next year.... Then, couple of years later in 2006, we finally managed to get there and after a while when we uncovered some soil, we discovered, for our big surprise, that both "trees" are connected right above the nebari level, so instead of having two maybe interesting trees we collected one "weird" tree which, though, anticipated a good portion of creative thinking...

Tento modřín letos "oslaví" dekádu na naší zahradě, či, lépe řečeno, už deset let jsme měli tu možnost na tomto zajímavém stromu pracovat.... Tak či onak, tento strom jsme objevili jako yamadori rostoucí u jedné lesní cesty, což znamenalo, že byl průběžně, ať už méně či více drasticky, "rasován" lesníky. Na první pohled to tehdy vypadalo, že jsme objevili dva modříny rostoucí vedle sebe - ostříhali jsme je tedy s tím, že kopání přijde na řadu až příští rok... Když jsme se pak po více letech, na jaře 2006, konečně na tuto lokalitu opět dostali a začali stromy vyzvedávat, k našemu překvapení jsme po chvíli zjistili, že se nejedná o dva "stromy", nýbrž o dva kmeny téhož stromu spojené těsně nad úrovní kořenových náběhů. Místo dvou "hezkých" stromů jsme tedy vyzvedli jeden "prapodivný" strom, který sliboval spoustu zajímavého vymýšlení....

2015 autumn / podzim

 2009 three years after collection, the tree had been already repotted once and we were planning its first styling... 

2009 tři roky po vyzvednutí, kdy už byl strom jednou přesazen, jsme už přemýšleli o prvním tvarování...
 2009 december - tree ready for first styling / 2009 prosinec - strom před tvarováním

We spent a pleasant day with my friend Honza Káňa working with this larch / Tenkrát to byl příjemný den s Honzou Káňou a tímto modřínem
 ...and after the styling session - we wanted to keep most of interesting and unusual parts of the tree keeping this way also all the possibilities for the future progression. 

... a po tvarování - záměrem bylo zachování většiny zajímavých a netradičních partií stromu, a tím pádem i všech možností pro další směřování stromu

 2013 march - some important events happend in the bonsai life of this tree: new and first decent bonsai pot, second (partial) styling and also shortening of right trunk

2013 předjaří - v uplynulých letech prošel strom několika významnějšími úpravami: dostal novou a první rozumnou mísu a podstoupil druhé částečně tvarování, kdy byl rovněž výrazněji zakrácen pravý kmen
 2013 summer - restyled / 2013 léto - po přetvarování

 2015 spring - 4th styling, the tree already starts taking its form / 2015 jaro - po 4. tvarování už strom pomalu dorůstá tam, kam je potřeba 2015 autumn - shot taken before I left to Japan... during this winter I hope we can get (or build) better, custom-made pot for this larch, because my plan is to finally present it in its right position little bit tilted to the right

2015 podzim - vyfoceno těsně před mým odletem do Japonska... během této zimy doufám v to, že stihneme sehnat (případně vyrobit) mísu na míru, ať už je modřín konečně zasazen tak, jak má, i třeba s mírným náklonem doprava...


 This is quite a large tree ... / Jedná se o docela prostorově náročný strom :-).

Dimensions (h x w) / Rozměry (v x š): 90 x 120 cm
Pot / Miska: Yixing
Cultivated since / Pěstováno od: 2006

No comments:

Post a Comment