06/01/2016

JAPAN 2015 - EX-POST # 21 SMALL GARDENS AT KYOMIZU DERA

New year is fully on the run, so let´s open the new blogging season with our ex-post series from Japan, since I still have a plenty of photos which I´d like to show you...
At the Kyomizu-dera temple, little bit away from the attention of crowds, rather hidden than exposed, there were a couple of small japanese gardens which intrigued me very much... 

Nový rok je v plném proudu, novou blogovací sezónu tedy zahajme další, tentokrát již ex post sérií reportáží z naší cesty po Japonsku, jelikož mám stále spoustu a spoustu zajímavých fotek ke zveřejnění...
V chrámu Kyomizu-dera, mimo hlavní proud návštěvníků a spíše ukryté, nežli na očích, jsme narazili na dva malé zahradní skvosty...

Here we are again! / A jsme zpět!

 Two small, cosy and inspirational gardens surrounded this house... / Dvě malé, útulné a inspirativní zahrady obklopovaly tuto budovu...


 Let´s take a peek at the first of them / Nahlédněme do první z nich 

 This garden featured a central islet circled by a pond / Tato konkrétní byla navržena jako zahrada s centrálním ostrůvkem obkrouženým jezírkemEntrance to the second garden / Vstupní brána do druhé zahrady

Distant look accross the garden to the pagoda / A v dálce se přes koruny stromů tyčí pagoda


No comments:

Post a Comment