06/01/2017

BONSAI MEETING - LAST ONE IN 2016

On 30th December we met with Tony and Jacob at Tony´s place in order to get some of their trees in a very first bonsai shape, here follow some snapshots...

Těsně před koncem loňského roku jsme se sešli společně s Tondou a Kubou, abychom poprvé zapracovali na některých jejich stromech, tady je několik obrázků z akce...

Acer campestre, last year´s yamadori
Javor babyka, loňské yamadori


Tony´s larch #01
První Tondův modřín

Larch after first heavy pruning and rough styling, which is just fine for this initial stage of  bonsai training

Modřín po větší redukci a hrubém natvarování kosterních větví, což je takto na začátku jeho bonsajové cesty tak akorát, více ladit netřeba

Jacob´s promising little hornbeam
Kubův nadějnýhabříkový shohin

Tony´s larch #02
Druhý Tondův modřín

The little fella after the reduction 
Malý habřík po sesazení

Tony´s larch #02 - after
Tondův modřín č. 2 poté

One nice triple trunk hornbeam
Hezký trojkmen habru

Big trees require big tools :-)
Velké stromy, velké nářadí :-)

This one will surely look much better once repotted in spring

Těšíme se na podobu stromu po jarním přesazení

No comments:

Post a Comment