05/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #01" - PART 2, FIRST STYLING

The hornbeam was first planted in a wooden box in 2012, since then it was repotted once into a shallower plastic container and the crown has been progresively ramified over the past 5 years. 
A couple of days ago, It was finally time to set the structure of primary and secondary branches.
All the photos are actual, from January 2017. The tree stands aprox. 80 cm over the rim of pot.

Habr byl tedy nasazen do dřevěné bedny na jaře 2012 a od té doby stihl ještě jedno přesazení do aktuální plastové nádoby. Koruna byla během posledních 5 let postupně zahušťována, ovšem bez dalších výrazných zásahů, první založení tvaru tedy proběhlo až teď, v lednu 2017. Současná výška stromu je přibližně 80 cm.
At the moment, there is no intention to let the mayor scar heal and close completely, I´d rather open the uro down on the left side of the trunk in some next session with this tree. Nebari is partialy covered by moss, so it´s not that well visible, when the tree is repotted into its fist decent bonsai pot in spring 2017, it will be all cleaned up and the progress will be reported.

Momentálněnení v plánu nechat hlavní řez kompletně zacelit, spíše v příštích letech dojde k otevření dutiny níže po levé straně kmene. Náběhy jsou částečně porostlé mechem, tudíž není úplně patrná jejich aktuální podoba - na jaře by měl být strom přesazen do první bonsajové misky, nové fotky se zde na blogu určitě objeví.

No comments:

Post a Comment